Nytt

Italiensk politi sier det ikke kan garantere for sikkerheten under Israel Week — et økonomisk forum og en storstilt utstilling av israelsk kultur, teknologi, landbruk, næringsliv og kunst som er planlagt avholdt på Piazza del Duomo i Milano neste uke — etter at det er kommet trusler om vold og sabotasje fra Palestina-aktivister, som har lansert slagordet «nei til israelsk okkupasjon av Milano» og oppfordret til boikott av arrangementet.

Med mindre det kan finnes en alternativ utstillingsplass til byens storstue, hvor det etter politiets oppfatning ville være vanskelig å holde kontroll ved uroligheter, risikerer man å måtte avlyse hele arrangementet, hvor det er ventet toppolitikere, forfattere og musikere, samt mer enn fem hundre forretningsfolk fra Italia og Israel. Et alternativ som er nevnt er Castello Sforzesco, en annen staselig location noen hundre meter unna hvor det er mer armslag og lettere for politiet å arbeide. Utstillingen vil legge beslag på et stort område for å romme blant annet en paviljong på ca. 900 kvadratmeter, og det vil være altfor upraktisk å gjerde inne alt sammen midt i en travel storby.

Lombardia-regionens president Roberto Formigoni, som tilhører det regjerende høyrepartiet Forza Italia, sier i en kommentar at man ikke må gi etter for disse truslene, og understreker blant annet at arrangementet er viktig for italiensk næringsliv. Han får støtte av Emanuele Fiano, som er parlamentsrepresentant for Det demokratiske partiet, det største på venstresiden. Fiano sier at en utestengelse av de israelske utstillerne ville være uakseptabel. Lederen for det jødiske samfunnet i Milano, Roberto Jarach, sier at han er bekymret over truslene og at det hele minner ham om det som i sin tid skjedde under bokmessen i Torino.

For å avklare hva som skal skje har arrangørene har henvendt seg til Milanos nyutnevnte borgermester Giuliano Pisapia. Han har sagt at han avventer en beslutning fra innenriksministeren, som er øverste ansvarlig for politiet.

Det spørs om ikke Formigoni er inne på noe vesentlig i denne saken: Italia trenger Israel mer enn Israel trenger Italia. Og den edruelige venstresiden i landet er ikke dummere enn at den skjønner Formigoni har rett. Alle gode krefter vil derfor gjøre det de kan for at arrangementet går av stabelen, om enn ikke akkurat på samme måte som planlagt.

Corriere della Sera: Minacce da gruppi pro-palestinesi