Sakset/Fra hofta

Cristiano Banti (1824–1904), «Galileo fremfor den romerske inkvisisjonen» (1857).

En uttømmende liste over hva som truer den vestlige sivilisasjonen, inneholder mer enn Kina, islam, massemigrasjon og Vestens egen sivilisasjonstretthet. Den omfatter også de store teknologiselskapene som dominerer på internett.

Enhver som evner å se samtiden i et historisk perspektiv, har lenge sett at Big Techs sensuriver utgjør en formidabel trussel mot den undersøkende samtalen som er Vestens selve kjennemerke, der erkjennelsens prosjekt går videre fordi ideer brytes fritt mot hverandre. Det gjelder hva enten sensuren utøves av Facebook, Google, YouTube, Twitter, Wikipedia eller andre.

Det er fremfor alt ideenes frie utveksling som har gjort Vesten til en mer avansert sivilisasjon enn de andre, og det er mangelen på denne friheten som har forhindret Kina fra å gjøre noen av de store fremskrittene for menneskeheten det siste halve årtusenet. Likevel ser vi nå at Big Tech ligner stadig mindre på Vesten, og stadig mer på Kina.

Eksemplene på dette ser vi nå hver dag.

Den konservative amerikanske videokanalen Prager University har nylig kunngjort at synligheten deres er blitt redusert på Facebook etter anklager om «gjentatt deling av falske nyheter». Bakgrunnen er at de såkalte faktasjekkerne som Facebook benytter, har flagget PragerU. En av disse heter «Climate Feedback».

Man trenger ikke å lure lenge på hvordan den organisasjonen forholder seg til informasjon som ikke er på linje med den massive klimahysteriske propagandaen som nå ustanselig spys ut i nesten alle medier.

Den relevante historiske sammenligningen er inkvisisjonens reaksjon på Galileo Galileis (1564–1642) bok «Dialog over de to store verdenssystemer», der en av den vitenskapelige metodens pionerer hevdet at det heliosentriske verdensbildet var det korrekte, mens det geosentriske var feilaktig. Inkvisisjonen tvang Galilei til å avsverge påstanden, men klarte ikke å utrydde ideen, som fikk fotfeste til tross for tvangsmetodene.

I lys av relativitetsprinsippet vet vi i dag at det ikke er noe referansesystem som er gyldigere enn noe annet, slik at man med samme rett kan definere hva som helst som universets sentrum. Men poenget er at diskusjonen på Galileis tid ikke fikk pågå fritt på de territorier hvor invisisjonen hersket.

I dag har makten, det være seg den politiske makten, den vitenskapelige makten eller Big Tech-makten, bestemt seg for at klimamodeller representerer sannheten, ikke ulikt inkvisisjonens syn på det geosentriske verdensbildet for 400 år siden. Det er et pinlig brudd på intellektuelle standarder, som ikke levner de intellektuelle forbryterne noen større ære.

Den kloke britiske parlamentariker Lord Acton (1834–1902) skal ha sagt at «makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt». Det er dette fenomenet vi ser utspille seg når politikere, institusjoner og sosiale medier er rørende enige om hva som er sant, og idømmer sanksjoner mot dem som ikke er enige.

Fenomenet er ikke begrenset til klimasaker. YouTube kunngjorde nylig at all informasjon om koronaviruset som stod i strid med Verdens Helseorganisasjons (WHO) anbefalinger, var i strid med selskapets retningslinjer. Og Wikipedias klare politiske slagside blir nå påpekt av en av nettleksikonets grunnleggere. Slagsiden går hele tiden på bekostning av dem som ikke applauderer globalismen og globale institusjoner.

I vår egen andedam har vi faktisk.no, som tror at man kan fastslå hva som er sant om koronaviruset og masse annet ved å kontakte en eller annen «ekspert» hvis oppfatning er kjent på forhånd.

Den som tror at vi lever i mer opplyste tider nå enn før, eller at menneskeheten er noe bedre i dag enn på Galileis tid, bør helt klart tro om igjen. Man kan dytte alt mulig inn i dagens sløve hjerner, og folk kan programmeres til å gjøre stygge ting mot dem som er uenige.

Vanebrukere av NRK vil for eksempel tro at Kina viser moralsk lederskap under koronakrisen, mens det aldri er noe godt å si om den amerikanske administrajonen – uansett hvilket tema det handler om. Trump utsettes for et nær psykopatisk hat som ikke står tilbake for antisemittismen, mens det svermes for et regime i Beijing som bringer tankene hen på nazismen.

Det er kort sagt ikke så lett å være en fornuftig røst i det massive bedragets tid. Om Galileo Galilei hadde våknet til liv igjen, ville han ikke hatt særlig vanskelig for å kjenne seg igjen. Men man ser trolig langt etter noen hos Facebook eller Google som er i stand til å se hva slags rolle de har gitt seg.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: