Göteborgs moské er en av flere moskeer i Sverige som assosieres med Det muslimske brorskapet. Foto: Mgr / Wikimedia Commons.

Det muslimske brorskapet tar stadig mer plass i Sverige og Europa i skyggen av koronakrisen. De utnytter sjansen mens noe annet er i søkelyset. Brorskapet er en nettverksorganisasjon som har sine røtter og ideologi fast forankret i møtet mellom nazismen og islamismen på 1930-tallet.

Brorskapet ble grunnlagt i Egypt i 1928 av Hassan al-Banna. Det var opprinnelig hva vi i dag ville ha kalt en sosial sivilsamfunnsorganisasjon, men har sine røtter i en svært ortodoks tolkning av sunni-islam. I løpet av 1930-tallet nærmet det seg og innledet et dypt samarbeid med de tyske nazistene.

Dette resulterte i at stormuftien i Jerusalem gikk sammen med SS, og at de deltok aktivt for å få i stand den muslimske SS-brigaden på Balkan under andre verdenskrig. Av NSDAP, det tyske nazistpartiet, og Det muslimske brorskapet overlevde bare én av bevegelsene andre verdenskrig: Det muslimske brorskapet.

De flyttet til Europa på 1950-tallet, da de grunnla sin første moské i München. Det var i München at dagens åndelige leder, Yussuf al-Qaradawi, utarbeidet strategien for etablering i Vesten.

De har ikke forandret på noe i sin ideologi, en fascisme som søker beskyttelse og gjemmer seg bak en religion, men likevel holder fast ved de verdiene som ble knesatt av Hassan al-Banna og stormuftien i Jerusalem, Haj Amin al-Husseini. Selv om Brorskapet i seg selv ikke tar til orde for vold, så deler de ideologi med bevegelser som den islamske staten (IS) og al-Qaida. Det har kommunikative forbindelser til disse to, og en av Brorskapets viktigste politiske tenkere, Sayyud Qutb, var gjennom boken «Milestones» til inspirasjon for blant andre Osama bin Laden, da denne la grunnlaget for det som i dag er al-Qaida.

Flere svenske statsborgere har startet på en løpebane i Det muslimske brorskapet eller dets omgivelser som til slutt har endt opp i terrororganisasjoner – som aktive i planleggingen eller gjennomføringen av terroraksjoner, eller ved å bidra til finansieringen. En muslimbror tjenestegjorde som befal i al-Nusra-fronten samtidig som denne gruppen, alliert med al-Qaida, rensket den syriske byen Idlib for kristne. Av 1200 kristne var det kun to, et eldre par, som overlevde den etniske rensingen.

Det muslimske brorskapet anerkjenner ikke FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Brorskapet er en minoritetsorganisasjon som bare har støtte fra mellom 7 og 23 prosent blant muslimer, avhengig av hvilket land eller territorium det handler om – med tre unntak: Gaza-stripen, Vestbredden og Tyrkia.

Det nærmeste man kommer et motstykke i Sverige, er Nordiska Motståndsrörelsen, som har samme syn på minoritetsgrupper, ytrings- og meningsfrihet, homoseksualitet, likestilling etc.

Men:

  • Med denne nettverksorganisasjonen har Svenska kyrkan innledet et samarbeid hvor det blant annet foreslås å opprette en felles tankesmie.
  • Med dette nettverket undertegnet Socialdemokrater för Tro och Solidaritet en felles prosjekt- og intensjonserklæring i 1999.
  • Denne nettverksorganisasjonen er en av organisasjonene som svensk integrasjonspolitikk og svensk kriseberedskap bygger på.
  • Denne nettverksorganisasjonen mottar hvert år millionbeløp fra UD og den svenske bistandsmyndigheten Sida.
  • Denne nettverksorganisasjonen mottar hvert år millionbeløp formidlet av Folkbildningsrådet.

 

 

Johan Westerholm er en svensk forfatter og samfunnsdebattant, tidligere etterretningsoffiser. Han har i år utgitt boken «Muslimska Brödraskapet: Islamismen i Sverige», som Document om ikke lenge vil utgi på norsk.

Denne artikkelen ble opprinnelig offentliggjort på forfatterens eget nettsted Ledarsidorna den 9. mai 2020, og er gjengitt på norsk med vennlig tillatelse.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: