Nytt

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og barneombud Inga Bejer Engh på Barneombudets høynivåmøte om en tryggere digital hverdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Barneombudet reagerer på at regjeringen ikke vil offentliggjøre hvilke tiltak de setter inn for utsatte barn før de er vedtatt. Nå vurderer hun å kreve innsyn.

Regjeringens koordineringsutvalg har laget en hemmelig tilleggsrapport med foreslåtte tiltak for barn og unge som er rammet av konsekvensene koronautbruddet har medført, skriver Dagbladet. Torsdag har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) bebudet at tiltakene skal presenteres i forbindelse med en ny tiltakspakke fra regjeringen.

Barneombud Inga Bejer Engh er derimot kritisk til at de foreslåtte tiltakene nå ser ut til å bli vedtatt uten at noen har fått se hva som er grunnlaget for de prioriteringene som regjeringen gjør.

Ropstad vil ikke gi innsyn til barneombudet eller andre før tiltakene er ferdig vurdert i departementet. Det mener Bejer Engh er så problematisk at hun vurderer å sende en innsynsbegjæring til regjeringens koordineringsgruppe.

– Min jobb er å overvåke at myndighetene etterlever barns rettigheter etter barnekonvensjonen og grunnloven. Det blir tyngre når jeg ikke får lest rapporten på forhånd. Dette er snakk om så inngripende tiltak at det er viktig å ha åpne faglige diskusjoner om videre tiltak, sier hun til avisen.

Koordineringsgruppen, som regjeringen har satt ned for å se på følgene koronatiltakene har hatt for tjenestene til barn og unge, har i sin åpne rapport slått fast at barn og unge lider av at mange offentlige tilbud har hatt strengere koronatiltak enn det helsemyndighetene har anbefalt.
Les også