Barneombud Inga Bejer Engh er bekymret for forholdene ved norske barnevernsinstitusjoner. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Den nye rapporten «De tror vi er shitkids» legges fram i dag. Den avslører grove feil ved barnevernets arbeid med ungdom, og ungdommen selv mangler tillit til barnevernet.

Det er Barneombudet som står bak rapporten, som er utarbeidet etter samtaler med 39 ungdommer som bor eller har bodd på institusjon. I tillegg har Barneombudet gått igjennom 77 barnevernssaker og besøkt 17 institusjonsavdelinger, melder VG i dag.

Document.no har i vinter belyst flere av problemene ved barnevernets organisering og arbeid. Den nye rapporten samsvarer med tidligere kartlagte feil og mangler ved systemet: at feilene er så grove og så gjennomgående at de indikerer behovet for drastiske endringer i norsk barnevern.

– Rapporten viser at barnevernstjenesten ikke alltid gjør gode nok vurderinger av barnets behov for omsorg og behandling. Dette fører til alvorlige følgefeil for en rekke barn, noe som kan få store konsekvenser for deres liv, sier barneombud Inga Bejer Engh til NTB.

Det er hårreisende at det foretas vurderinger av ikke-kvalifiserte ansatte i barnevernet. Det er en enorm inngripen i menneskers liv å bli underlagt barnevernets omsorg, ikke bare for barnet eller ungdommen det gjelder, men også for foreldrene som mister omsorgen. Det er av helt avgjørende betydning at vurderingene som ligger til grunn for omsorgsovertakelse, er gode og barnefaglig funderte. Det er videre avgjørende at det iverksettes tiltak som samsvarer med barnevernets sterke bekymring. Rapporten viser det motsatte.

– I ytterste konsekvens virker en del steder som ren oppbevaring.

Når ungdom institusjonsplasseres, finnes det ingen faglige retningslinjer for institusjonene. Det innebærer at det er opp til den enkelte institusjon å bygge et faglig fundament. Rapporten viser hvordan mangel på faglighet fører til at noen av institusjonene driver ren oppbevaring av ungdom, uten at det foreligger noen plan for innholdet i det miljøterapeutiske arbeidet.

Spesielt sterkt rammes ungdom som er plassert på såkalte enetiltak. De skjermes fra jevnaldrende og bor som eneste ungdom omgitt av miljøpersonale. Det er et tiltak man skal lete lenge for å finne begrunnelser for; ideelt sett bør ingen barn eller unge plasseres alene på institusjon.

– Der barn har vært på enetiltak, har vi slitt med å finne en god faglig begrunnelse for at barnet skal bo slik. Det er et såpass inngripende tiltak at man i større grad bør ha notoritet rundt de faglige vurderinger som skal gjøres, sier Engh.

Barneombudet etterlyser tiltak fra barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og ber om at det stilles tydelige krav til det faglige arbeidet. Ombudet ber videre om at det fremmes forslag om en bemanningsnorm, samt at det øremerkes midler i statsbudsjettet til flere stillinger i de kommunale barnevernstjenestene.

– Barnevernstjenesten må gjøre grundige analyser og gi god og riktig informasjon til fremtidige omsorgspersoner. Barnets egen mening må være en viktig del av analysene. Myndighetene må sikre dette gjennom krav i lovverket, økt kompetanse og nok ressurser, sier Engh.

Om lag 1.100 barn og unge bodde i norske barnevernsinstitusjoner ved utgangen av 2018.

Ombudet ber om at det øremerkes midler i statsbudsjettet til flere stillinger i de kommunale barnevernstjenestene, og at det fremmes forslag om en bemanningsnorm. Som Document.no tidligere har skrevet (Dette er barnevernkrisen), finnes det liten grunn til å kaste mer penger på et system som har så store feil og opererer så tilfeldig som barnevernet gjør.

Det er snarere behov for en total revisjon av barnevernets mandat og virkeområder enn å lappe på dagens system. Når den nye rapporten igjen avslører at barn og unges egne meninger ikke høres i barnevernet, er det vanskelig å tenke at systemet er i stand til å ivareta dem.

Hvordan kan man ivareta noen dersom man ikke er villig til å lytte til hva de har å si?

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂