Tavle

Erna Solberg omfavner Det europeiske rådets president Charles Michel i nærvær av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen under FNs klimakonferanse i Madrid 2. desember 2019. I selskap med EU-toppene virker statsministeren litt som en ordfører fra en utkantkommune på besøk i hovedstaden. Foto: Sergio Perez / Reuters / Scanpix.

Det viser seg at Justisdepartementets melding til EU om at grensekontrollen til Norge forlenges etter 15. mai, ikke nødvendigvis er ensbetydende med noen reell forlengelse. Meddelelsen skyldes varlingsplikten til unionen.

VG skriver:

– Hvis man ønsker å forlenge indre grensekontroll med 90 dager med hjemmel i artikkel 25 og 27 i grenseforordningen, må det meldes EU 4 uker i forveien. Det er ikke avgjort om man skal forlenge i 90 dager, men Justis- og beredskapsdepartementet har meldt det inn i brevs form til EU slik at vi kan gjøre det etter 15. mai hvis vi ønsker. Fordi det ikke er bestemt ble det heller ikke nevnt i pressemeldingen 14. april, sier Andreas Skjøld-Lorange, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis -og beredskapsdepartementet.

Regjeringen har altså ikke sett noen grunn til å opplyse den norske offentligheten om at Norge har varslet EU om at vi kanskje forlenger grensekontrollen til den 15. august.

Hvorfor har den ikke det?

Synes den kanskje det ville ta seg litt dårlig ut overfor det hersens folket hvis det ble fortalt at regjeringen har plikt til å varsle pappa union fire uker på forhånd hvis Norge skal forlenge grensekontrollen?

Det mest hensiktsmessige for regjeringen er tilsynelatende at folk ikke forstår at Norge i praksis er et lydrike i EU.

Men nå har altså Norge opsjon på grensekontroll fra 15. mai fordi regjeringen har gjort sin plikt mot Brussel. Så får forvirringen herske en stund til om hva det egentlig blir til.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!