Foto: Lise Åserud / Scanpix.

I et brev fra Justisdepartementet som regjeringens EU-delegasjon i Brussel den 14. april har sendt til EU-kommisjonen og EUs ministerråd, kunngjøres det at grensekontrollen inn til Norge, som på grunn av pandemien ble innført i to måneder fra 16. mars, vil forlenges i 90 dager fra 15. mai.

Det går frem av en notis som er offentliggjort i EU/EØS-nytt, et nyhetsbrev fra Stortingsbiblioteket. Beslutningen er gjort med hjemmel i artiklene 25 og 27 i EUs grenseforordning, heter det.

Forlengelsen av grensekontrollen, som altså vil vare til et stykke ut i august, er således kunngjort for EU, men den er ikke meddelt norsk presse, opplyser EU/EØS-nytt:

I brevet til EU 14. april informerer Justis- og beredskapsdepartementet om følgende tiltak:

1. Grensekontrollen på alle norske luft-, sjø- og landegrenser forlenges 20 dager – fram til 4. mai – med hjemmel i artikkel 28 i grenseforordningen.

2. En beslutning om en forlengelse av de siste 10 dagene – fra 4. mai til 15. mai – med hjemmel i artikkel 28, vil bli tatt på et senere tidspunkt.

3. Grensekontroll på alle norske luft-, sjø- og landegrenser vil bli innført 15. mai med hjemmel i grenseforordningens artikkel 25 og 27, og skal gjelde i 90 dager. Begrunnelsen for dette er, som for punkt 1 og 2 ovenfor, at man skal hindre spredning av covid-19-viruset.

4. Grensekontrollen som Norge har hatt siden 2017 på fergeanløp fra Sverige, Danmark og Tyskland forlenges i seks måneder – fra 12. mai til 11. november. Denne grensekontrollen er også hjemlet i artikkel 25 og 27, men begrunnelsen er knyttet til terrortrusler.

I pressemeldingen fra justisdepartementet samme dag blir det kun informert om punkt 1 overfor – forlengelse av grensekontroll i 20 dager.

Den norske offentligheten har med andre ord i drøyt to uker vært uvitende om hva som ville skje med grensekontrollen i landet etter 15. mai.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂