Gjesteskribent

Foto fra Facebook.

Vedrørende Document.no’s artikkel om min eventuelle rolle i ansettelsen av Nicolai Tangen

Jeg viser til deres artikkel om dette av 29. april. Artikkelen  er basert på flere faktafeil:

  1. Jeg var ikke på gjeldende seminar, men befant meg hjemme sammen med barna mine i Paris.
  2. Jeg avsluttet mitt arbeidsforhold i Russell Reynolds 31.10.2018. Jeg har ikke hatt noen form for oppdrag eller kontakt med selskapet i ettertid.
  3. Jeg kjenner ikke, og har aldri møtt Nicolai Tangen.
  4. Det stemmer at min ektemann deltok på seminaret.

Jeg håper dette bidrar til å kaste lys over spørsmålene som reises, og ber om at disse feilene blir rettet.

 

Med vennlig hilsen
Maja Sjåtil