I en sending med CNNs Larry King  i 1993, ringer en mor inn fra California og sier at hannes datter er blitt misbrukt av en senator og ikke har fått noen støtte fra Kongressen.

Tara Reade sier hun gjenkjenner stemmen til moren, som døde i 2016. Reade hevder at Joe Biden utnyttet situasjonen da hun kom for å lever en treningsbag, til å presse henne opp mot veggen og presse sine fingre inn i henne. -Du vil dette, vil du ikke, skal Biden ha sagt.

Reade arbeidet for Biden i åtte måneder 1992/93. Bidens stab blånekter for at det er noe i anklagene.

Men innslaget i Larry Kings show er et ganske tungt indisium.

The Intercept reported that Reade’s mother hinted at the alleged assault on a contemporaneous national television broadcast. Reade told reporter Ryan Grim that her mother called in to CNN’s Larry King Live around the time that she had left Biden’s office. “I remember it being an anonymous call and her saying my daughter was sexually harassed and retaliated against and fired, where can she go for help? I was mortified,” Reade said, according to Grim.

Reade fortalte to venner om overgrepet like etter det skjedde og de husker hun fortalte det. Hun fortalte om morens innringing til Larry King før opptaket ble funnet. Begge deler er sterke indisier.

Deler av venstresiden, dvs Sanders-tilhengere, ønsker at Reades anklager skal bli fulgt opp. Det ønsker ikke establishment-politikere og mediene deres.

New York Times hadde en lang story om Reade, men senere har de redigert vekk Bidens historikk med kvinner, som at han grensekrenker dem fysisk ved å være for nærgående, og at han svømte naken foran kvinnelige Secret Service-agenter.

Anti-Trump-mediene ønsker ikke å gi storyen troverdighet. Men velgerne husker fremdeles måten Brett Kavanaugh ble behandlet på da Catherine Blasey-Ford sto frem og anklaget ham for voldtekt. Blasey-Ford kunne ikke huske hvor, hun kunne ikke huske når og de fire vitnene hun oppga, husket ingenting. Likevel ble hun trodd og Demokratene laget slagordet: Believe survivors.

Nå er de tause.

Det er en forskjellsbehandling som gjør mange amerikanere forbannet.

Innringingen til Larry King Show fant sted 11. august 1993. Telefonen kom fra San Luis Obispo i California, der Reades mor bodde på den tiden. Innringeren sa:

“I’m wondering what a staffer would do besides go to the press in Washington,” the woman says in the video. “My daughter has just left there, after working for a prominent senator, and could not get through with her problems at all, and the only thing she could have done was go to the press, and she chose not to do it out of respect for him.”

Den respekten er tydeligvis borte nå som Biden ønsker å bli president, men ikke tar ansvar for sine handlinger.

Reade er dessuten Sanders-tilhenger.

 

 

 

 

Biden Accuser Tara Reade: Mother Called Larry King CNN Program to Discuss Allegations