Joe Biden adresserte fredag for første gang anklagen fra et tidligere medlem av hans Senats-stab om et seksuelt overgrep i 1993, ved å si at det ikke stemmer.

“I want to address allegations by a former staffer that I engaged in misconduct 27 years ago,” Biden said in an emailed statement. “They aren’t true. This never happened.”

Også blant Demokrater har det hevet seg røster for at Biden må svare på anklagen. Men han har forholdt seg taus til nå.

Biden opptrådte også på Morning Joe på MSNBC.

Han sier at Tara Reade som alle andre fortjener å bli hørt. Men:

He added: «Responsible news organizations should examine and evaluate the full and growing record of inconsistencies in her story, which has changed repeatedly in both small and big ways.»

Det er uklart hva Biden mener med at det er uoverensstemmelser i hennes historie. Han presiserer ikke hva han mener.

For en uke siden dukket det opp et innslag fra Larry King Live hvor en mor ringer inn og forteller at hennes datter er blitt utsatt for et overgrep av en prominent senator. Kvinnen hadde samme adresse som Reades mor.

Naboer og bekjente har også stått frem og bekreftet at Reade fortalte dem om overgrepet da det skjedde.

Then on Monday, two more people backed up Reade’s story — Lynda LaCasse, a former next-door neighbor of Reade’s and a self-described supporter of Biden, and Lorraine Sanchez, a former colleague of Reade’s.

They joined Reade’s brother and another friend, who recalled Reade sharing the incident in interviews with The Intercept.

Reade sa hun innleverte en klage til Kongressen på Biden. Biden viser til at den i så fall ligger i Nasjonalarkivet. Han overførte sitt eget arkiv til Delaware-universitet. som etter planen skulle stilt det til rådighet for publikum i desember 2019. Men dagen før Biden kunngjorde at han stilte ble datoen endret slik at arkivet nå er sperret til to år etter at Biden har trukket seg fra offentligheten.

Den feministiske bevegelsen i USA er splittet. De fleste organisasjonene er tause, men Planned Parenthood som ellers backet kvinnene som anklaget Brett Kavanaugh, støtter nå Reade og sier alle kort må på bordet.

 

 

Biden denies sexual assault allegation, in his first statement on Tara Reade’s claims

 

 

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!