De resterende 600 somalierne som ventet på endelig behandling av sine saker etter Listhaugs instruks i 2016, får i stedet endelig oppholdstillatelse i Norge. Foto: Øyvind Thuestad

I 2016 ga Sylvi Listhaug 1600 somaliere varsel om at de kunne miste både flyktningestatus og oppholdstillatelse fordi utlendingsmyndighetene mente det var blitt tryggere i Somalia. Mæland ga 20. mars en ny instruks, som fører til at 600 gjenværende saker blir henlagt.

De gjenværende 600 ubehandlede sakene vil ikke bli behandlet, melder TV2.  Somalierne som Frps statsråder ville returnere til hjemlandet, får nå permanent opphold i Norge i stedet.

– Når vi begynte i justisdepartementet for kort tid siden lå det mange saker der til behandling, og dette var en av de sakene vi tok først, sier Mælands statssekretær Hilde Barstad (H) til TV 2.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er opprørt over Mælands instruks, og mener den går i mot regjeringens løfter om å ikke myke opp asylpolitikken.

– Det er særdeles skuffende. Vi har en regjering som har sagt at de ikke skal myke opp, men dette er kanskje den største oppmykningen de har gjort etter at Frp gikk ut av regjering, og det synes jeg er veldig skuffende, sier Helgheim til TV2.

– Nå er det sånn at Somalia er trygt, og de som har hatt opphold i Norge kan reise tilbake, og da burde det være fullt trykk på det. Dette er helt feil signaler å gi, og legger bort det arbeidet Frp gjorde da vi satt i regjering, sier Frps innvandringspolitiske talsmann til TV 2.

Innstrammingen Listhaug ga instruks om i 2016 viste seg vanskelig gjennomførbar i praksis, fordi ingen andre land hadde lagt opphør av oppholdstillatelse grunnet trygge forhold i Somalia til grunn. Ved enkeltbehandling av sakene fikk derfor mange somaliere likevel oppholdstillatelse, oftest grunnet tilknytning til Norge via egne barn.

– Det skal i utgangspunktet være en konkret vurdering i den enkelte sak, men det er klart at den tiden som har gått er en del av kriteriene som må legges til grunn for saksbehandlingen, sier statssekretær Barstad til TV2.

– Ville aldri skjedd med Frp i regjering

Helgheim mener det er feil å gi somalierne permanent opphold, og sier at dette aldri ville skjedd dersom Frp fortsatt hadde hatt justisministeren. Han mener at det ville vært mulig å gjennomføre instruksen fra 2016, til tross for at prosessen har tatt tid

– Det er mange hindringer i veien, men vi var godt i gang med med prosessen. Nå stopper regjeringen det arbeidet vi startet, og bare gir opp å sende tilbake de som ikke trenger å være her, så nå blir det fritt fram for andre, og mye vanskeligere å få inn noe fornuft i politikken, sier Helgheim til TV2.

Kanalen opplyser at de som vil få saken sin henlagt etter Mælands nye instruks er somalierne som kom til Norge i perioden 2012 til 2014, og som søkte om permanent oppholdstillatelse før 27.3.2017.

Dette er datoen da norske utlendingsmyndigheter mener at endringene i Mogadishu var varige og vesentlige nok til at somaliere som har fått beskyttelse i Norge kan reise trygt tilbake, opplyser UDI.

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.