Nytt

Sylvi Listhaug i Stortinget 31. mars 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.

Det er provoserende at Norges regjering setter menneskerettigheter for egne borgere til side på grunn av koronasituasjonen, mens asylretten opprettholdes for utenlandske borgere som kommer til Norge via trygge land, det sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til Nettavisen.

– Regjeringen har satt til side menneskerettighetene for norske borgere på en rekke områder etter at koronapandemien traff landet. Bevegelsesfriheten er begrenset, retten til arbeid ble tilsidesatt for mange på grunn av påbud om stengning, og forbudet mot frihetsberøvelse røyk da man tvang folk inn i karantene. Tiltakene har hatt bred støtte i befolkningen, men det er helt uforståelig at asylretten opprettholdes i en tid der vi skal begrense reising mellom land. Ingen som reiser til Norge kommer direkte hit fra et utrygt land. De reiser gjerne fra et annet land i Europa eller gjennom Sverige, sier Listhaug til Nettavisen.

Folkehelseinstituttet (FHI) konstaterte nylig at de smitteforebyggende tiltakene har gått utover minst 16 av menneskerettighetene:

De nevner at rettigheter som ytringsfriheten, trosfriheten, respekt for privatlivet, forsamlingsfriheten, retten til utdanning, barns rettigheter og retten til arbeid er noen av de som har måttet vike når pandemien skulle slås ned.

Så hvorfor beskytte asylretten? spør Listhaug. Norges egen befokning bør være førsteprioritet, legger Frp-nestlederen til.

Overfor Nettavisen begrunner statssekretær i Justisdepartementet, Hilde Barstad (H), forskjellsbehandlingen med at konsekvensene av innskrenkningene i rettigheter kan tenkes å være svært forskjellige:

– Det er selvfølgelig en belastning å ikke ha full bevegelsesfrihet og å få stengt ned arbeidsplassen sin, men å bli returnert til et land hvor man blir forfulgt eller risikerer å bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, stiller likevel i en helt annen kategori. Derfor åpner heller ikke menneskerettighetene for å gjøre unntak fra slike rettigheter.

Utlendingsmyndighetene returnerer fremdeles asylsøkere til andre trygge europeisk land, presiserer Barstad.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!