Ikke helt isfritt. Forskningsskipet Lance ligger på 83 grader nord.  I 6 måneder skal skipet ligge frosset fast her. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Korona-epidemien har ført til at den påståtte «klimakrisen» er kommet helt i bakgrunnen. Nå prøver klimaaktivister verden over å finne på noe som igjen kan gi dem oppmerksomhet. Merkelige påstander om sammenheng mellom issmelting, klima og korona er et slikt forsøk.

Klimaaktivister i alle land fikk lenge lov til å prege medier og nyheter. Da korona-epidemien dukket opp, fikk verden noe langt mer alvorlig å bekymre seg om.  Glemt var skremsler om ubetydelige temperaturforandringer en gang i fremtiden, om innbilt havstigning, issmelting, forvunnede isbjørner, kjøttskam og annet som i hovedsak bygget på udokumenterte påstander.

For med ett er verden opptatt av smitte, karantene, sykdom og død – av rasert økonomi, tapte arbeidsplasser og truet velferd. I motsetning til «klimakrisen» er dette noe mennesker verden over  opplever som en følbar og skremmende virkelighet.

Men klimaaktivistene gir seg ikke så lett. Det bedrives fortvilet idemyldring på et så høyt nivå det er mulig i vitenskapens absolutte C-lag, nemlig den såkalte klimaforskningen.

Et fiffig forsøk på å skaffe seg ny oppmerksomhet så nylig dagens lys. Det er en amerikansk forsker ved navn Tracy Goldstein som på temmelig forunderlig vis skal ha funnet ut at koronaviruset og klimaendringer henger sammen.

Det er den svenske avisen Expressen (betalingsmur) som refererer den amerikanske forskeren:

«Klimatkrisen ökar risken för epidemier bland djur och människor. Fler virus kan spilla över från djur till människa och spridas både längre och snabbare», sier Tracey Goldstein.

Hun mener verden ikke må glemme klimaet midt oppe i det som skjer i forbindelse med den aktuelle virusepidemien. Hun hevder tvert imot at korona-epidemien bare er et signal om alt det andre, fæle som vil komme som følge av nettopp klimaendringene:

«Det här är en tidig varningssignal, säger amerikanskan Tracey Goldstein», en av världens främsta experter på området till Expressen.

Nettavisen har også skrevet om Goldsteins klima-/koronaforskning, og kan berette at hun mener å ha funnet korrelasjon mellom virusinfeksjoner hos dyr på ulike deler av kloden.

Forskeren har utfra dette kommet frem til følgende nokså oppsiktsvekkende resultat:

«Det viser seg at dette sammenfaller med issmeltingen i Arktis», sier Goldstein ifølge Nettavisen.

Derav utleder hun den (nokså friske og særdeles tvilsomme) konklusjonen som en klimabevegelse på tomgang trolig har ventet og håpet på:

«Lærdommen er at vi må forsøke å bremse issmeltingen. Når miljøet endres på denne måten, kommer slike fenomener til å oppstå langt oftere.»

Ja, det måtte jo komme. Koronaviruset og dets utbredelse henger altså sammen med issmelting i nordområdene, som igjen henger sammen med at verden ikke gjør som Greta Thunberg befaler osv. Vi må slutt å spise kjøtt og begynne å kjøre el-bil, så blir vi kvitt slike problemer.

Påstandene til denne forskeren hviler på en angivelig issmelting i Arktis, som skal være så omfattende og total at dyr i senere tid har fått helt andre migrasjonssruter.

Dette svekkes imidlertid betydelig av at denne massive issmeltingen hun viser til rett og slett ikke finnes. Den er et fantasifoster. For det er faktisk mer is i Arktis nå enn på svært lang tid. Skulle Goldsteins resonnement hatt noe for seg, måtte det ha vært betydelig mindre is i Arktis i denne perioden. Ikke like mye, og i hvert fall ikke mer.

Document har skrevet om årets kalde vinter i nord, der flere skip har satt seg fast i ismasser som ifølge forsker Goldsteins verdensbilde slett ikke burde vært der.

Også det faglig tunge miljøet hos Klimarealistene har omtalt påstandene om «issmelting i Arktis», og avviser dette fullstendig.

Antagelig skal det mer til enn dette påfunnet fra en amerikansk forsker for å gi en desperat klimabevegelse ny vind i seilene. Det er langt fra sikkert at klimabevegelsen og deres livsfjerne virksomhet noensinne kommer tilbake dit den var før korona-epidemien. Deres tid i rampelyset kan være over for godt.

Verden har forhåpentligvis en gang for alle lært seg å skille mellom reelle og innbilte kriser.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.