Folk står i kø på polsk side av grensen til Ukraina ved Dorohusk 27. mars. Grensen vil bli stengt pga koronaen. Foto: Jakub Orzechowski/Agencja Gazeta/Reuters/Scanpix

Ungarns regjering skal tirsdag stemme over et lovforslag som forlenger unntaksloven på ubestemt tid. Fordømmelsen i mediene er unison.

Har de glemt at det bare er en uke siden den norske regjering ville ha gjennom omfattende unntakslover?

Man blir skeptisk når alt NTB skriver om Polen og Ungarn er negativt. Selv når vår egen regering foretar lignende grep klarer man ikke se paralleller.

Også den ungarske unntaksloven er et svar på korona-epidemien.

Justisminister Monica Mæland ville opprinnelig ha en tidsramme på ut 2021. Man ville ha rett til å fravike krav om vandelsattest for ansettelse i staten, noe som fikk interessegrupper til å reagere.

Noe av den hardeste kritikken mot Ungarn har vært  rettet mot landets presselover.

Lovforslaget åpner også for lange fengselsstraffer for den som publiserer «falsk informasjon» om viruset og regjeringens tiltak. Det har ført til fornyet uro for pressefrihetens kår i landet. Den er allerede svekket i løpet av Orbáns ti år ved makten. (NTB)

Men under revisjonen av den norske grunnloven i 2014 gikk ett av forslagene ut på å gi myndighetene rett til å stanse en publikasjon før offentliggjøring.

Bruken av nyordet «falske nyheter» har klare paralleller til det Ungarn anklages for. Det samme har bruken av «Russland».

Det kan derfor se ut som om vesteuropeiske myndigheter anklager Ungarn og Polen for trekk vi gjenfinner i Vest-Europa.

I nyhetsmeldingene fra NTB dukker det hele tiden opp autoriteter som feller dommer, men de er uten referanser. Er det ikke mulig å plassere folk i det politiske landskapet? Eller er det snarere slik at man da ville bli nødt for å tone flagg og det vil man helst unngå? Det er mer bekvemmelig å seile under nøytralt flagg.

– Inntil nylig har Orbáns system blitt ansett som en hybridstat – verken demokrati eller diktatur, skrev den tidligere journalisten Paul Lendvai i en østerriksk avis nylig. Han spør nå om det nye forslaget kan gjøre Ungarn til EUs første diktatur. (NTB)

Diktatur! Intet mindre.

Human Rights Watch har lenge tilhørt aktivistfløyen.

– Mens mange land innfører ekstraordinære tiltak, rettferdiggjør ikke det ungarske forslaget hvert inngrep som nødvendig for å håndtere krisen. Det kan oppfattes som et forsøk på å tilrane seg makt, skriver Human Rights Watch. De frykter unntaksloven vil gi konsekvenser som varer mye lenger enn covid-19-pandemien. (NTB)

Også i Norge møtte forslaget om unntakslover forbausende bred oppslutning. En krise utløser støtte til handlekraftige myndigheter. Men når Ungarn gjør det gis det ingen innrømmelser. Orban dømmes etter en annen målestokk.

Slik har det vært lenge, og vi sier: Denne behandlingen av Sentral-Europa/Øst-Europa er farlig. Den skaper en dyp splittelse. Vest-Europa oppkaster seg til moralske dommere over befolkninger som har ferske erfaringer med diktatur. Å beskylde dem for å mangle demokratiske instinkter er å behandle dem som mindreverdige.

Tilhengerne hans mener utvidelsen av unntaksbestemmelsene har bred støtte i folket. De beskylder opposisjonen for skremselspropaganda og sier krisen krever tydelig ledelse.

Selv om opposisjonen ikke kan stanse regjeringen, klarte de sist uke å hindre en hasteavstemning og utsette vedtaket til førstkommende tirsdag. Orbán minner om regjeringens klare flertall og sier han ikke trenger opposisjonen velsignelse. (NTB)

Vi tror ikke alt som skjer i Polen og Ungarn er av det gode. Men vi reagerer på at det ikke sies en eneste ting til deres forsvar. Den nye justisreformen i Polen, presselover i Ungarn, er det virkelig ikke en eneste legitim grunn til disse reformene? Vi får aldri forelagt noen av mediene.

De driver en kampanje, det er ikke vanskelig å se. Samtidig har vi titusenvis av polakker i landet som bidrar til samfunnsøkonomien.

Slik opptrer myndigheter som ellers er veldig opptatt av integrering. Hvorfor skal ikke polakker behandles fair?

Dette landet – Norge – mener det hører hjemme i EU og vil gjerne tilhøre det gode selskap.

Det er noe bunnfalsk i denne måte å behandle andre europeere på.

Den negative tonen er systematisk:

Ungarn er ikke det eneste landet i Europa med et sårbart demokrati og frykt for at koronakrisen vil føre til maktmisbruk.

Polens erkekonservative regjering ser ut til å ville gjennomføre det planlagte valget i mai, mot råd fra flere eksperter. Noen ser på dette som et forsøk på å få politisk gevinst for håndteringen av krisen. (NTB)

Koronaen gir disse landene et påskudd til å avvikle demokratiet, heter det.

Den bulgarske regjeringen har foreslått en kontroversiell lov langs samme linjer som Orbán, med obligatorisk fengselsstraff for den som sprer falske nyheter om smittsomme sykdommer. (NTB)

Men gjett hvem som troner øverst på demokratirankingen?

På The Economists demokratiindeks ligger Bulgaria på 47. plass, med Ungarn og Polen på henholdsvis 55. og 57. plass. Magasinet kategoriserer alle som «mangelfulle demokratier». Norge topper listen. (NTB)

 

Hvis du ønsker en mer fair dekning av Sentral-/Øst-Europa:

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: