Hva er det PST holder på med? Fra presentasjonen av trusselvurderingen 2020, som skjedde 24. februar. Fra venstre avdelingsleder i PST Hanne Blomberg, PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og justisminister Monica Mæland under presentasjonen av PSTs trusselvurdering 2020. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Først kom meldingen om at justisministeren har lagt frem en hastefullmakt om rett til å fravike boligforskrifter for å skaffe asylsøkere bolig.

Justis- og beredskapsministeren ber om fullmakt til å fravike ordinær lovgivning hvis det skulle oppstå et akutt behov for innkvartering av asylsøkere.

Den foreslåtte kriseforskriften ble sendt ut på høring søndag ettermiddag.

Da Mæland presenterte unntaksloven, hoppet vi i taket. Da opposisjonen fikk summet seg, stilte også den sterkere krav, slik at det ble en nedtonet versjon med varighet på bare en måned.

Men nå har Mæland lagt frem en hastefullmakt med bare ett døgns høring.

Høringsinstansene får bare én dag på seg til å svare.

Denne fullmakten stinker det lang vei av.

Det er ingen asylkrise. Det er godt om plass på mottakene.

Det Mæland ønsker, er å teste farvannet. Hun vil se om hun kan få gjennom en fravikelse av gjeldende regler med kun 24 timers frist. Det er nesten det samme som å stille ultimatum.

Mæland vil demontere gjeldende regelverk bit for bit. I det opprinnelige forslaget ville hun ha rett til å fravike krav om vandelsattest ved ansettelser i staten.

Mæland går etter de sikkerhetsforskrifter og bremser som setter grenser for hva staten kan foreta seg. Når krisen er der, vil hun ha disse fullmaktene, som suspenderer gjeldende lovverk, liggende klare. De trenger bare aktiveres. De får en gyldighet på en måned, tre måneder, et halvt år, og etter hvert vil det komme forslag om automatisk fornyelse.

De verste anelser vi hadde da vi så unntaksloven, ser ut til å slå til.

Mæland fikk en mini-unntakslov, men nå bruker hun den til å skaffe seg fullmakter.

Som vi skrev i forbindelse med EUs kritikk av Ungarn og Polen: Vesteuropeiske stater gjør selv det de anklager disse landene for. De bryter ned rettsstaten.

Det fikk vi et eklatant eksempel på da den danske forsvarsminister Trine Bramsen rykket ut i mediene og sa at fremmede makter og ekstreme krefter forsøker å utnytte epidemien. Det lød så vagt og upresist at det virket mistenkelig. Det er en meget tynn suppe Bramsen (soc.dem) presenterer. Likevel gjengir Jyllands-Posten den som om den er alvorlig.

Samtidig med at Danmark kæmper for at bremse coronasmittens hærgen, vil fremmede magter og ekstremister udnytte den uoverskuelige krise til at sprede skadelige påvirkningskampagner og indsamle efterretninger om beredskab og infrastruktur i Danmark og andre vestlige lande.

Sådan lyder advarslen fra forsvarsminister Trine Bramsen og efterretningstjenesterne i Norge og Sverige. Den globale epidemi »øger Danmarks sårbarhed«, og der er allerede set eksempler på negative påvirkningskampagner vendt mod Danmark, siger Trine Bramsen. Derfor er beredskabet blevet forhøjet i både Danmark og på danske repræsentationer rundtomkring i verden.

Forsvarsminister: Fremmede magter vil udnytte coronakrisen og skade Danmark
Coronaepidemien øger Danmarks sårbarhed over for fremmede magter og ekstremister, som udnytter krisen. Beredskabet er blevet forhøjet, siger forsvarsministeren.

Men det forholder seg omvendt: Det er våre sikkerhetstjenester og vårt byråkrati som forsøker å utnytte epidemien til å utløse frykt og hysteri.

Hvilken ansvarlig etat ville finne på å fremsette så alvorlige beskyldninger i en situasjon hvor landene er i en slags unntakstilstand, uten å komme med konkrete opplysninger som gjorde at folk forsto at det var alvor?

Det gjør ikke Bramsen. Det er bare luftige uttalelser hun kommer med.

»Der er grund til stor bekymring. Der er ingen tvivl om, at fremmede magter vil udnytte krisen. Der er bl.a. risiko for udbredelse af myter, der kan skade Danmarks anseelse og få negativ indflydelse på både handel, turisme og påvirke trusselsbilledet i Danmark,« siger hun og bekræfter, at ministeriet bl.a. er bekendt med en falsk video i Kina, hvor danske skolebørn synger antikinesiske sange.

Hva slags myter? Dette minner om Russia collusion-myten som anti-Trump-mediene og Demokratene kvernet på i tre år.

Forsøker sikkerhetssektoren i Norden å tilrive seg illegitim makt i fullt dagslys. Tror de at de kan innbille folk hva som helst? Tror de vårt opplysningsnivå er så lavt at folk kjøper hva som helst?

Også PST er med på opplegget:

I Norge advarer Politiets Sikkerhedstjeneste (PST) om, at pandemien åbner for, at fremmede magter »kan udnytte den uoverskuelige situation til at sprede falske informationer« og indhente efterretninger om Norge.

»Vi ved, at enkelte fremmede staters efterretningstjenester ser på norske myndigheders krisehåndtering og beredskab,» siger seniorrådgiver Annett Aamodt fra PST:

Aamodt kommer med en meget grov påstand:

»Vi forventer også, at der vil komme opfordringer til at sprede coronavirus til udvalgte personer eller grupper, som ekstremisterne anser som fjender.«

Skulle noen forsøke å smitte noen med koronavirus? Hun sier ikke «vi erfarer», hun sier «vi forventer»; det er en antagelse.

Når landets sikkerhetstjeneste driver psykologisk krigføring mot befolkningen gjennom mediene, samtidig som justisministeren setter 24 timers frister for å få de unntakslovene hun synes ble for trange, er vi vitne til noe vi skulle forsverge kunne skje i Danmark og Norge. Sverige er en litt annen skål.

Säpo-sjefen

Samme dystre trusselsbillede optegner Klas Friberg, chefen for den svenske sikkerhedstjeneste Säpo:

»Coronakrisen har medført en øget sårbarhed for Sverige. Dette udnyttes af fremmede magter. Ekstremister, som benytter sig af vold, udnytter også situationen.«

Vi kan slutte av dette: Tjenestene koordinerer sine utspill. De bruker frykten som koronaen har utløst til å skape enda mer frykt. Hva vil de oppnå? Makt, fullmakter, rett til å styre uten demokratisk innsyn.

Dette er uten sidestykke i nordisk etterkrigshistorie.

 

Vi trenger din støtte.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂