Dr. Wolfgang Wodarg mener håndteringen av koronakrisen er feil og unødvendig. Dersom vi ikke visste om viruset, ville ingen reagert på dødstallene, hevder han. Foto: Skjermdump www.wodarg.com

– Hadde vi ikke visst om et nytt virus der ute, ville antallet totale dødsfall fra en «influensalignende sykdom» ikke virket uvanlig i år. Muligens ville vi kanskje lagt merke til at influensa ser ut til å være litt verre enn gjennomsnittet denne sesongen.

Utsagnet kommer fra tyske Dr. Wolfgang Wodarg, som har vært leder for den parlamentarisk forsamlingen for helsekomiteen i Europarådet. Wodarg har gått hardt ut mot myndighetenes håndtering av koronapandemien, og viser blant annet til dødelighetsstatistikk for å underbygge påstanden om at koronaviruset er langt mindre farlig enn hittil antatt.

Den offisielle dødelighetsstatistikken EuroMOMO , European Mortality Monitor, sporer ‘All-Cause Death Statistics’ fra 28 tilknyttede europeiske land, og har oppføringer tilbake til 2009. Deres data frem til uke 11 2020 viste ikke noen indikasjon på forhøyet dødelighet sammenliknet med tidligere år. Kurven viste tvert i mot en nedgang i de ukentlige dødsfallene og slutten på en tilsynelatende mild virussesong 2019/20.

Wodargs kontroversielle påstander er lagt ut på hans egen hjemmeside.

Han argumenterer for at sesongens «influensa» er som vanlig,  at ulike koronavirus, influensavirus og andre virus endres kontinuerlig, og at «nye» virus er normale. Wodarg går også langt i å kritisere betydningen og anvendelsen av PCR-testene, under disse hovedpunktene:

  • Testene som ble brukt er ikke offisielt validert, men er bare godkjent av samarbeidende institutter.
  • Testene er ofte selektive (Wuhan og Italia). Når de brukes til testing av kritisk syke mennesker er de ubrukelige for vurdering av sykdomsrisiko.
  • Uten testene, som er tvilsomme med tanke på informativ verdi og deres forfalskende anvendelse, ville det ikke være noen indikasjon for nødtiltak.
  • Selv i Italia, uten de nye testene, ville det årlige problemet i influensasesongen bli observert: Underforsyning, en aldrende befolkning, mange dødsfall på grunn av sykehusinfeksjoner, tetthet, mangel på personell og et høyt nivå av antibiotikaresistens. En positiv Sars-2-Cov-test er stort sett bare et sekundært funn. Influensa er fremdeles mye farligere for svekkede pasienter, men merkes neppe.

– Hvis vi antar at dødeligheten hos personer smittet med SARS-CoV-2 er 0,3% i den generelle befolkningen – et middels estimat fra min analyse av Diamond Princess – og at 1% av den amerikanske befolkningen er smittet (omtrent 3,3 millioner mennesker), vil dette bety omtrent 10 000 dødsfall. Det høres ut som et enormt antall, men det ligger begravet i støyen fra å estimere dødsfall fra «influensalignende sykdommer». Hadde vi ikke visst om et nytt virus der ute, og vi ikke ville ha testet personene med PCR-tester, ville antallet totale dødsfall fra en «influensalignende sykdom» ikke virket uvanlig i år. I det meste hadde vi kanskje lagt merke til tilfeldig at influensa ser ut til å være litt verre enn gjennomsnittet denne sesongen. Mediedekningen ville vært mindre enn i et NBA-spill mellom de to mest likegyldige lagene, skriver Wodarg på hjemmesiden.

PCR er forkortelse for polymerasekjedereaksjon, en metode som brukes til å oppkopiere DNA (arvestoff). Testmetoden benyttes for å spore viruset i prøver.

Til tross for Wodargs ubestridte kompetanse, ble han onsdag denne uken kastet ut av Transparency International Germany, en ideell organisasjon som motarbeider korrupsjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. Begrunnelsen for å kaste Wodarg, som var styremedlem av organisasjonen, var ikke bare hans kontroversielle uttalelser, men også at han hadde gitt intervjuer til alternative medier. Wikipedia oppsummerer hendelsen slik:

On March 25, 2020, the board decided to suspend his membership in the association «until further notice», which means that Wodarg can no longer exercise any functions on the board or as head of the health working group for the time being. The Board of Directors will commission an independent committee to look into Wodarg’s statements about the Conora virus and to determine whether his behaviour has harmed the interests of Transparency International Germany. Transparency Chairman Hartmut Bäumer said that the reason for this was that Wodarg had expressed his views on «radical media» such as KenFM, Rubikon, Geolitico, or in an interview with Eva Herman, «which regularly work with conspiracy theories, with anti-democratic and sometimes anti-Semitic prejudices» and «oppose the basic democratic principles of Transparency», as well as «some of them are personally close to the AfD«.

Transparency Internationals hjemmesider står det spesifikt om koronakrisen:

It is essential that transparency, openness and integrity are maintained and extended across the health sector. We have identified several critical anti-corruption measures, including the open publication of research into vaccines and treatments, the protection of whistleblowers in health systems and ensuring equal access to life-saving treatment.
However, the need for transparency and accountability goes beyond health systems themselves.

Oversettelse: Det er viktig at gjennomsiktighet, åpenhet og integritet opprettholdes og utvides på tvers av helsesektoren. Vi har identifisert flere kritiske antikorrupsjonstiltak, inkludert åpen publisering av forskning om vaksiner og behandlinger, beskyttelse av varslere i helsesystemer og sikre lik tilgang til livreddende behandling.
Behovet for åpenhet og ansvarlighet går imidlertid utover helsesystemene selv.

Behovet for publisering av avvikende meninger er kanskje ikke like viktig for organisasjonen som det er å ikke bli assosiert med alternative medier.

 

 

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂