Helseminister Bent Høie jobber for å lempe på EU-regler med sikte på å få tak i innkjøpt medisinsk utstyr som står fast på svenskegrensen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix.

En stor forsendelse av livsnødvendig smittevernsutstyr som beskyttelsesbriller, munnbind, smittefrakker og engangshansker som skal til Norge, er stoppet på Svinesund på grunn av EU-regler. Helseminister Bent Høie jobber med saken, men hva er egentlig EØS godt for?

Det er snakk om en svært stor forsendelse av smittevernutstyr som helsepersonell på landets sykehus sårt trenger som nå ikke kommer over Svinesundsgrensen, melder NRK.

Det er EUs eksportregler som hindrer Norge i å få de livsviktige varene inn i landet. Tolletaten bekrefter at forsendelsen er stoppet. Helseminister Bent Høie bekrefter at smittevernutstyr står på grensen.

Det stemmer at en stor forsendelse av smittevernutstyr står på grensen til Norge. Det er EUs eksportregler som hindrer at varene får komme inn til Norge, sier pressevakt Fredrik Tandberg i Tolletaten til NRK.

Vi arbeider langs alle kanaler for å få inn smittevernutstyr fra andre land. Dette er høyt politisk prioritert. Det samarbeides på tvers mellom departementene og etatene for å presse på slik at vi får livsnødvendig utstyr inn til norsk helsevesen, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Landets sykehus er i ferd med å gå tom for smittevernutstyr, og forsendelsen av slikt kritisk utstyr har stått på grensen til Norge siden i går, tirsdag.

Etter det NRK får opplyst, er det Helse- og omsorgsdepartementet som har bestilt varene til landets helseforetak og sykehus. Men nå stanser altså forsendelsen på grunn av EUs regelverk. EU innførte i helgen et forbud mot eksport av smittevernutstyr.

Et brev som gikk fra en av de store grossistene av slik smittevernutstyr, OneMed, som NRK har fått tilgang til, viser at smittevernsutstyr som beskyttelsesbriller, munnbind, smittefrakker og engangshansker er blitt stoppet.

«Dette er en meget dramatisk situasjon for hele helse-Norge. Helseindustrien jobber frenetisk sammen med høyeste politiske ledelse i Norge for at grensene igjen skal åpnes for smittevernprodukter så hurtig som overhodet mulig»,

står det i brevet.

EU-flagg foran Berlaymont-bygningen i Brussel, der EU-kommisjonen har sitt hovedkvarter. Foto: Amio Cajander / Wikimedia Commons.

Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, likevel hindrer EUs eksportregler oss i å få tak i de livsnødvendige varene. Dette skjer etter at EU i helgen innførte strenge regler for eksport av medisinsk utstyr for å beskytte innbyggerne i området mot korona.

– Det innebærer at slike medisinske varer bare kan eksporteres til land utenfor EU dersom det foreligger en eksplisitt tillatelse fra EU-regjeringene, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen søndag.

Eksportforbudet gjelder blant annet beskyttelsesbriller, ansiktsmasker, beskyttelse for munn og nese, hansker og beskyttelsesfrakker.

– Vi jobber nå for at EØS-landene også skal omfattes av dette regelverket, sier Bent Høie.

Etter det NRK melder, jobbes det på spreng i Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet foruten Tolletaten for å løse problemene. Bestillingen er Helse- og omsorgsdepartementets ansvar, og tollregler er Finansdepartementets ansvar, men de får nå altså hjelp fra Utenriksdepartementet med å løse disse diplomatiske utfordringene overfor EU.

Det er kanskje snart betimelig at Norge gjør opp status for hva slags nytte vi har av vårt EØS-medlemsskap. Hva har vi fått tilbake? Vi har blitt påført over 11.000 EU-direktiver. Vi har delt ut milliarder av kroner i EU-systemet. Men den dagen vi står der og trenger hjelp, blir vårt livsviktige medisinske utstyr holdt tilbake på grunn av EU-regler.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!
Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.