Norsk redaktørforening gir sin fulle støtte til Human Rights Service etter at organisasjonen og redaktør Rita Karlsen har klaget bøtene for koranklosse-bildet inn for Riksadvokaten.

Saken har pågått i snart to og et halvt år, skriver HRS på eget nettsted.

Politiet i Oslo henla saken to ganger som «intet straffbart forhold», men Statsadvokatembetet i Oslo ga seg ikke, og etter at statsadvokaten for tredje gang beordret etterforskning bøyde Oslo politidistrikt seg og bøtla HRS og redaktør Rita Karlsen henholdsvis 20.000 og 8.000 kroner. HRS og Karlsen har hele tiden nektet å godta foreleggene.

Stridens kjerne er et foto av terrorsikring, koranklosser, foran inngangspartiet til Oslo City i oktober 2017 – og en innvandrerkvinne som kom med på bildet.

Kvinnen med skaut til høyre på bildet, anmeldte HRS og Rita Karlsen for brudd på bestemmelsen om «retten til eget bilde» i åndsverkloven.

Dagbladet identifiserte Fatima

Kvinnen, Fatima Ababri, stod etterpå frem i Dagbladet. Document kommenterte at Fatima, som var sladdet på HRS’ bilde, bidro til å identifisere seg selv:

«Fatima Ababri vil politianmelde Human Rights Service etter å ha blitt en ufrivillig del av deres kontroversielle fotoprosjekt», skriver Dagbladet, mens det er åpenbart for alle (med mulig unntak for Dagbladets redaksjon) at det er Dagbladet som med sin artikkel, illustrert med bilder av både Fatima og hennes datter og barnebarn, identifiserer henne.

Forlangte unnskyldning på vegne av «alle muslimer»

Dagbladet ga også flere detaljer om henne:

«Ababri kom til Norge fra Marokko på begynnelsen av 80-tallet sammen med mannen og de åtte barna, for å arbeide. Før hun pensjonerte seg i 1996, arbeidet hun som renholder for ISS.»

Fatima forlangte en unnskyldning:

– De som tok bilde av meg, må si unnskyld til meg og alle muslimer, sier Ababri.

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte har forberedt straffesak for Oslo tingrett, og derfor klager HRS og deres prosessfullmektig advokat Eirik Vinje nå saken inn til Riksadvokaten.

– Vil umuliggjøre helt vanlig reportasjevirksomhet

Redaktørforeningen (NR) har sendt et brev til Riksadvokaten, hvor de gir «full støtte» til klagen fra Human Rights Service og Rita Karlsen etter bøtlegging for publiseringen av bildet.

«Til tross for at politiet to ganger har forsøkt å henlegge saken som «intet straffbart forhold» insisterte statsadvokatembetet på at saken skulle etterforskes videre.» skriver NR. Generalsekretær Arne Jensen skriver i brevet til Riksadvokaten blant annet dette:

«Dersom det utstedte forelegget blir stående, og dette blir akseptert som gjeldende rett i Norge, vil det nærmest umuliggjøre helt vanlig reportasjevirksomhet fra offentlige steder og aktuelle begivenheter. Nyhets- og aktualitetsmedier vil ikke kunne dokumentere viktige begivenheter eller illustrere reportasjer om dagligliv i byer og tettsteder, fordi det vil innebære for mye arbeid å identifisere og innhente samtykke fra personer som tilfeldig – og uten å være i fokus – har kommet med på et bilde.»

Jensen: – Andre motiver?

Arne Jensen spør om det ligger andre motiver til grunn for forelegget enn de rent juridiske, og understreker at «HRS og Rita Karlsen har akkurat samme ytringsfrihet som alle andre.»

Vedlagt støtteskrivet følger et notat fra advokat Vidar Strømme hos advokatfirmaet Schjødt. Han konkluderer slik:

«Oppsummeringsvis er det mitt syn at avbildningen faller inn under unntaket i § 45c, om at personen er mindre viktig enn hovedinnholdet. Dette blir desto klarere når man også ser hen til vernet av ytringsfriheten etter EMK artikkel 10 og Grunnloven § 100. EMD og norske domstoler ser ved sin praksis hen til den faktisk eksisterende medievirkelighet, som ikke skal påføres en «chilling effect». Påtalemyndighetens rettsanvendelse i denne saken er uforenlig med dagens medievirkelighet.»

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂