Den nye kulturministeren og lederen for den nye ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, under presentasjonen av kommisjonen 14. februar. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Regjeringen oppnevnte i statsråd nylig en ny ytringsfrihetskommisjon. Oppdrag og sammensetning gjør at vi fra kommisjonens side ikke kan vente oss begrunnelser og forslag til beste for økt ytringsfrihet, men snarere det motsatte.

Kulturministeren er muslim, og fire av kommisjonens medlemmer er blant hans trosfeller. Folk som bekjenner seg til islam, pleier ikke å være spesielt ivrige tilhengere av ytringsfrihet, for å si det forsiktig.

Medlemmene er en besynderlig blanding av hummer og kanari. Det kan gå med denne kommisjonen som det gikk med Kjell Magne Bondeviks verdikommisjon for mer enn 20 år siden: Kommisjonen fikk en så snål sammensetning at dens konklusjoner bare ble til glede for revyforfattere.

Det er 24 år siden forrige ytringsfrihetskommisjon ble oppnevnt, under ledelse av professor Francis Sejersted – en verdikonservativ Høyre-mann som senere ble så oppgitt over partiet sitt at han meldte seg ut. Denne kommisjonen hadde også to representanter fra en yrkesgruppe som anvender ytringsfriheten i sitt daglige arbeid. Nå ble Norsk Presseforbund ikke en gang forespurt om å foreslå medlemmer.

Kulturministeren var raskt ute med å understreke at den nye kommisjonen skal befatte seg med hatefulle ytringer. Det er et typisk islambegrunnet uttrykk som også har fått innpass i straffeloven.

Når noen raljerer med og forhåner kristendommen, dreier det seg om religionskritikk. Når det derimot fremsettes anmerkninger mot islam, blir det stemplet som hatefulle ytringer. Folk som ønsker strammere regler for innvandring, blir erklært som fremmedfiendtlige. 

Dette er en del av de skravlende klassers hersketeknikk. Tilhengere av en mer begrenset innvandring er rasister. Egentlig er det jo motsatt: Det er de som ønsker å skifte ut landets befolkning med fremmede, som er rasister. Og hvorfor skal kritikk av islam være uttrykk for hat, mens fornærmelige utsagn mot kristendommen er høyst berettiget religionskritikk?

Debattklimaet i Norge er blitt mer uforsonlig etter at islam fikk fotfeste i landet. Islamiseringens medløpere vinner innpass i mange miljøer. Politiet, som ofte ikke har kapasitet til en gang å etterforske forbrytelser med kjent gjerningsmann, bruker nå tid og krefter på å forfølge nettstedet Human Rights Service og har bøtelagt HRS for å ha publisert et gatebilde i Oslo med en ikke-identifiserbar muslimsk kvinne gående forbi.

En universitetslærer er innkalt til møte med NTNU-ledelsen for i fritiden å ha fremmet politisk ukorrekte synsmåter på Facebook. Nå forlanges det at læreren skal sies opp – ikke fordi det er noe å utsette på undervisningen, men fordi han høyst privat har fremsatt ytringer som politikkens siste dagers hellige misliker.

Universitetene har en lang og dyster historie i så måte. Universitetet i Oslo avslo å gi tidligere utenriksminister Halvard Lange et personlig professorat da han gikk ut av politikken. Lange var overkvalifisert og kunne på sine fagfelt gitt universitetet et løft. Men han var NATO-tilhenger – og da, så! Universitetet har vært i drift i mer enn 200 år, men har ennå ikke nådd opp blant verdens 100 mest ansette. Vi fornemmer noe av årsaken. Norsk Redaktørforening gjør hva de kan for å nekte Resett-redaktør Helge Lurås medlemskap, og Norsk Telegrambyrå vil stoppe abonnementet hvis ikke Resett slutter med å la leserne kommentere NTB-meldinger. Kritikk av islam er hat, nemlig.

«Trykkefrihet bør finne sted», lød Grunnlovens § 100 frem til det i nåværende versjon heter at «Ytringsfridom skal det vere».

Dagens eliter heller nok nærmere til AKP (m-l)-versjonen fra marxist-leninistenes storhetstid på 1970-tallet: «Vi er for ytringsfrihet – for dem som fortjener det».

 

 

Ragnar Larsen har lang fartstid i pressen, som redaktør i Arbeidets Rett, Røros, Nordlands Framtid, Bodø, og til sist Haugesunds Avis. Innimellom Nordlands Framtid og Haugesunds Avis var han i ni år banksjef i Nordlandsbanken.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.