Foto: Tyrone Siu/Reuters/Scanpix 

Statistikken viser salget av el-biler i EU doblet seg til 290.000 biler i 2019. Men sammenligner man med diesel og bensin-biler er det en dråpe i havet: Det ble solgt 4,65 millioner dieselbiler og 8,96 millioner bensinbiler, en oppgang på 5,2 prosent.

Det viser ferske tall fra bransjeorganisasjonen ACEA.

Av de 290.000 el-bilene sto Tyskland for 67.695.

Også salget av hybridbiler i EU har gått opp. Inkludert ladbare hybrider ble det solgt 639.129 hybridbiler i 2019.

Norge ligger helt i topp i Europa når det gjelder salg av el-biler, pga avgiftslettelsene.

 

TØI: Elektrifiseringen av veitrafikken vil kreve tvangstiltak

 

Transportøkonomisk institutt (Tøi) tror det vil være mulig å innføre elbiler på bred front, men at kostnadene med «tvang» vil være store.

Rapporten er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet som en del av Klimakur-utredningen.

Nasjonal transportplan, som presenterer regjeringens transportpolitikk, har blant annet som mål at alle nye personbiler skal være utslippsfrie innen 2025. Dette målet er det mest krevende å nå, ifølge rapporten.

Tøi viser til praktiske utfordringer som rekkevidde, ladehastighet og bagasjeplass. Forskerne tror at det vil være brukergrupper som blir vanskelig å overtale til å velge elbil.

-Disse må tvinges av myndighetene, og det vil kreve svært kraftige insentiver, restriksjoner eller økte avgifter på bensin- og dieselbiler, heter det i rapporten. Samlet sett mener forskerne bak rapporten at kostnadene ved å «tvinge» brukere over til elbil vil bli store.

I tillegg til personbilder skal også lette varebiler og nye bybusser være utslippsfrie innen 2025. Innen 2030 skal alle nye, tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og halvparten av nye lastebiler være utslippsfrie.

Det er usikkert hvor vanskelig det vil være å få lastebiler og langdistansebusser med nullutslipp, ettersom de ikke finnes i normal produksjon ennå. Også der kan hydrogen spille en større rolle. (NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.