Sakset/Fra hofta

Den franske jihad-eksperten Hugo Micheron. Foto: Twitter.

Flavien Moreau, den første jihadisten som ble terrordømt i Frankrike etter retur fra Syria, ble nylig løslatt fra fengselet i Condé-sur-Sarthe, hvor han hadde sonet siden han ble dømt til sju års fengsel i november 2014.

Med det er antallet jihadister som er blitt løslatt i Frankrike siden 2018, kommet opp i rundt 40, skriver Le Figaro, som har innhentet informasjonen hos franske fengselsmyndigheter.

De løslatte jihadistene, hva enten de er IS-veteraner eller ei, anses i varierende grad å utgjøre en sikkerhetstrussel også etter soningen. Noen har selv begått terror, andre har hjulpet andre med å begå terror.

Moreau tilhører dem som forblir gjenstand for sikkerhetsmyndighetenes oppmerksomhet i tiden som kommer, og med god grunn: Naima Rudloff, som er statsadvokat ved påtalemyndighetens antiterrorenhet i Paris, advarte i 2018 om at jihadister ikke kan forventes å komme på bedre tanker under soning. Forsøk på avradikalisering har stort sett vært mislykket, og gjentagelsesfaren er stor.

Hvor mange slike potensielle trusler vil kunne bevege seg mer eller mindre fritt i Frankrike og ellers i Europa i årene fremover?

Ifølge fengselsadministrasjonen er det rundt 40 terrordømte fanger til som forventes å bli løslatt i 2020. Tallet ventes å øke ytterligere de neste årene. I et intervju med magasinet Society anslår forskeren Hugo Micheron, som har studert fengslede franske jihadister, at «de fleste» av de 500 personene som i øyeblikket soner på grunn av terrorrelaterte forbrytelser, vil bli løslatt «innen 2022».

I tillegg kommer ordinære fanger som er blitt radikalisert i fengsel, en gruppe som estimeres til rundt 1000 personer.

Micheron er ingen hvem som helst. Bare 31 år gammel er han forsker ved École Normale Supérieure og foreleser ved Sciences Po. På nyåret utgav han boken Le jihadisme français: Quartiers, Syrie, prisons, eller «Den franske jihadismen: bydelene, Syria, fengslene», som den like informativt kunne lyde på norsk. Boken, som har gjort stor suksess i Frankrike, er basert på fem års research i samtlige miljøer som er nevnt i undertittelen. I fengslene har han intervjuet 80 jihadister.

Forfatteren avviser påstander – formidlet blant andre av Olivier Roy – om at islamterroren egentlig ikke handler om islam, men om sosiale faktorer eller eksistensiell nihilisme. Den religiøse dimensjonen blir altfor ofte oversett, også av frykt, sier han i et intervju med Corriere della Sera den 26. januar (bilaget «La Lettura», sidene 6–7, papir, midlertidig tilgjengelig her).

Hugo Micheron kritiserer i intervjuet franske myndigheter for å ha ansett Toulouse-slakteren Mohamed Merah som en ensom ulv i 2012, og ikke som et utslag av den ideologiske jihadismen i sine omgivelser.

De 500 jihadistene som er på vei ut av fengsel, kommer til å vente på neste anledning til å slå til, konkluderer den franske akademikeren. Den største jihad-trusselen i Europa ligger foran oss, ikke bak oss.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!