Gjesteskribent

Noctiluente skyer over Stockholm den 12. juli 2014. Foto: Kevin (KEEPIL) Cho / Wikimedia Commons.

Tenk deg en kvadratmeter – som er 1000 x 1000 millimeter eller en million mm². La denne kvadratmeter representere hele atmosfæren.

Inne i denne tegner du et nytt, lite kvadrat – på 20×20 mm – altså 400 mm². Dette representerer atmosfærens innhold av CO2 – 400ppm (parts per million). Kvadratet vil knapt synes.

Inne i dette tegner du et bitte lite, nesten usynlig kvadrat – på 4×4 mm – altså 16mm² som representerer den antropogene / menneskelige andel av CO2 i atmosfæren. Det tilsvarer 4% av atmosfærens totale CO2-innhold. Altså 16ppm. 16 små ruter i et kvadrat på 1 million ruter.

Så markerer du halvparten av rutene i dette minste kvadratet – altså 8 ruter – 8 mm². Disse beskjedne 8 rutene er det hele verden er opptatt av. Disse representerer en halvering av det menneskeskapte CO2. Det er disse 8 rutene som Samset, Benestad, presse, politikere, klimaforskere og FN vil skifte ut med oksygen eller nitrogen, med den overbevisning at det vil føre til en stabil temperatur på hele kloden. Hvis man skulle klare å fjerne disse 8 CO2-rutene ville det totale CO2-innhold i atmosfæren reduseres fra 400 til 392 ppm. Dette mener noen vil skape underverker for klimaet.

Er jeg helt idiot, og uten rett til å ytre meg i MSM, hvis jeg ikke tror på dette?

Er denne idé om betydningen av den menneskeskapte andelen av CO2 i atmosfæren så soleklar at man ikke vil ha en åpen diskusjon om problemstillingen, med tunge akademikere, fra hele verden, som mener noe annet?

Er denne idé så åpenbar, at Polyteknisk Forening, som skal representere alle vitenskapelige områder, Teknisk Ukeblad, Forskning.no, Civita, Cicero – for ikke å snakke om Elvestuen og Rotevatn – arrogant nekter å diskutere?

Er denne idé så åpenbar, at hele vårt næringsliv – inkludert NHO – står i kø for å bruke milliarder av offentlige midler på å lagre CO2?

Er denne påstand så åpenbar at vi skal overføre milliarder på milliarder til utenlandske elitistiske kretser – for bruk til hva?

Er vitenskapen virkelig så størknet? Eller er det grunn til å føle en stor skuffelse og overraskelse over de krefter som ligger bak og manipulerer opinionen, som indoktrinerer de unge med skremselspropaganda og over de vitenskapsmenn som har solgt sin sjel og lar penger gå foran integritet?

Dette gjør meg virkelig vondt. Dette tar fra meg min tro på at vi alle arbeider for en bedre fremtid for de kommende generasjoner. Jeg frykter stadig mer at politikere, forskere og presse kynisk arbeider med fokus på å bedre sin egen, private situasjon på bekostning av den rolle de er satt til.

Jeg tar veldig gjerne imot tilbakemeldinger. Men jeg håper aller mest at vinden snur og oppfordrer dere alle til å åpne deres hjerter og hoder for en mest mulig objektiv holdning til hele denne problemstilling, og at dere blir villige til å forstå at det ikke går an å beslutte politisk hvordan – og hvorfor – klimaet utvikler seg.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: