Sakset/Fra hofta

Foto: Benoit Tessier / Reuters / Scanpix.

Vi kom tidligere med en anbefaling om å puste rolig når det gjelder brannene i Amazonas. Men vil det finnes oksygen å puste inn? Om vi skal tro Macrons nå beryktede tweet, noe vi definitivt ikke burde gjøre, så er det fare for pustevansker fordi lungene har tatt fyr.

Vi har omtalt at bildet er gammelt, så det er den ene bløffen han kom med. Men den største bløffen i tweeten er påstanden om at 20 prosent av planetens beholdning av oksygen – dvs. oksygengass (O2) i atmosfæren – produseres av regnskogen i Amazonas. Det er ikke engang i nærheten av å være sant.

Samme påstand er fremmet av mange andre, og det er uklart om Macron var først ute, men vi lar ham uansett stå som den fremste representanten for oksygenbløffen. Presidentene Macron og Bolsonaro har utvekslet fornærmelser på Twitter i det siste, så Macron kunne nok hatt tid til å trekke tilbake 20 %-påstanden og be om unnskyldning, slik et hederlig menneske ville ha gjort, men det virker ikke som så har skjedd.

For å bringe klarhet i saken støtter vi oss til bloggen til økologen Yadvinder Malhi, som er professor i økosystemer ved Oxford University.

Han understreker at brannene har betydelige konsekvenser for regionalt klima, biologisk mangfold, luftkvalitet og helse, men oksygenmangel kan vi bare glemme.

Så hvor kommer disse 20 prosentene fra? Da må vi først snakke om fotosyntese. Viten om denne prosessen ble foreslått fjernet fra pensum i skolen, så det er kanskje best å gjengi kort hva fotosyntese går ut på: CO2 og vann blir ved hjelp av lysenergi omdannet til sukker og oksygen. Prosessen foregår i grønne planter, alger og enkelte bakterier.

Illustrasjon av fotosyntesen: 6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2. Wikimedia Commons.

Tabellen nedenfor viser hvor mye oksygen som produseres på land i de ulike biomene gjennom fotosyntese:

Biom petagram oksygen pr. år Andel
Tropisk regnskog 109 34 %
Temperert regnskog 26 8 %
Boreal skog 22 7 %
Tropisk savanne og gressmark 84 26 %
Temperert gressmark og krattmark 23 7 %
Ørken 17 5 %
Tundra 4 1 %
Dyrket mark 40 12 %
Sum 325

1 petagram = 1.000.000.000.000 kg

Amazonas utgjør snaut halvparten av verdens regnskog, og produserer dermed ca 16 % av totalen, et tall som trolig er blitt rundet opp til 20 %.

Men dette er ikke hele bildet – fotosyntese foregår også i planteplankton i havet, og herfra produseres det 240 petagram oksygen årlig. Når vi sammenligner Amazonas med den globale totalen, står Amazonas altså for 9 %.

Dette virker jo som en betydelig mengde. Men saken er at Amazonas konsumerer omtrent like mye oksygen som den produserer. Dette konsumet skyldes plantenes egen metabolisme og mikrober som bryter ned døde blader og annet organisk materiale, en prosess kalt heterotrof respirasjon.

Med andre ord: Nettobidraget fra økosystemet i Amazonas til verdens oksygen er praktisk talt null. Det samme gjelder de fleste andre økosystemer på jorden, ihvertfall i det korte bildet – det vil si tidsrom på under en million år. Regnskogen og andre økosystemer gjør selvsagt nytte for seg på mange andre måter, men nå konsentrerer vi oss om oksygen.

Så hvorfor får vi likevel puste? Jo, det er fordi atmosfæren inneholder så enormt mye oksygen – andelen er 21 %. (CO2-andelen er 0,04 %, men det er fort gjort å få inntrykk av at størrelsesforholdet er motsatt.) Oksygeninnholdet i atmosfæren er et resultat av geologiske, kjemiske og biologiske prosesser som foregår i tidsskalaer som måles i millioner av år, ikke av hva som måtte foregå i nåværende biomer.

Malhi hevder at hvis all regnskog i Amazonas skulle brenne opp, ville oksygeninnholdet i atmosfæren synke med bare 0,02 % – altså helt neglisjerbart. Dette scenarioet ville selvsagt vært en gigantisk katastrofe på veldig mange måter, men det har ingenting å si for planetens oksygenbeholdning.

Så Macron og andre kan bare puste rolig – det er mer enn nok oksygen å ta av.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!