Nytt

Regjeringen i Sveits planlegger å iverksette en rekke tiltak for å innskrenke utlendingers adgang til velferdsytelser, noe Kantonrådet, som er førstekammeret i det sveitsiske parlamentet, en tid har krevet.

Blant innbyggerne i Sveits som ikke har europeisk opphav, var det 8,8 prosent som var avhengig av sosialhjelp i 2016, mens den tilsvarende andelen blant sveitsere var 2,3 prosent, og de høye kostnadene ved dette misforholdet setter sinnene i kok i alpestaten.

Den sveitsiske avisen Blick skriver:

Det føderale statistikkbyrået skal regelmessig rapportere hvor mange utlendinger som mottar sosialhjelp.

Forlengelse av oppholdstillatelsen for personer som gir opphav til betydelige sosialutgifter, vil kreve samtykke fra den statlige migrasjonsetaten (SEM).

Retten til sosialhjelp skal begrenses i løpet av de tre første årene i Sveits.

Blant pådriverne for tiltakene er justisminister Karin Keller-Sutter, som forbereder forslag til lovendringer med sikte på å gjennomføre dem. Europeiske borgere vil bli ikke bli gjenstand for de skisserte innskrenkningene.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!