Nytt

I den lille kommunen Claro i den italiensktalende sveitsiske kantonen Ticino, ca. 60 km fra grensen mot Italia, støtter lokalmyndighetene et initiativ til at bedrifter og forretninger skal synliggjøre et symbol som viser at de ansetter personer som er bosatt i Sveits – snarere enn personer fra nabolandet i sør med svak tilknytning til Sveits, som koster mindre.

Noen betrakter det som etisk å dokumentere at produktene deres har lokalt opphav, andre at virksomheten deres er miljøvennlig. I Claro kommune har det i noen dager vært et hederstegn for bedrifter og forretninger å vise kundene en logo som forteller at de ansatte er fastboende i Sveits, og ikke importert arbeidskraft fra Italia.

claro
«Vi ansetter fastboende personale.» Prosentandelen av de ansatte som bor fast i Sveits, kan merkes av.

«Jeg vet at initiativet uunngåelig vil virke usympatisk, særlig sett fra en italiensk synsvinkel. Men vi har innført dette som en form for åpenhet. Det har ikke noe med rasisme å gjøre,» sier Claros borgermester Roberto Keller.

«For det oppfordres til å ansette fastboende. Det betyr ikke bare sveitsere, men også utlendinger som har bosatt seg i Ticino. Det er først og fremst et spørsmål om likevekt, for etter at antallet grensearbeidere eksploderte, er det gått helt galt avsted med arbeidsmarkedet.»

Borgermesteren forklarer at mange konsumenter er rede til å betale noe mer for produktene, så lenge de vet at pengene beriker den lokale økonomien fremfor den italienske.

«Kunden kan velge. Skjer ikke det samme i Italia med produktene av dokumentert lokalt opphav, gitt den illojale konkurransen fra kineserne?»

Problemstillingens relevans er opplagt ikke begrenset til grensearbeidere i Sveits. Også det store antallet personer som – uten å pendle over riksgrenser – har løsere tilknytning til de rike nordeuropeiske landene enn de innfødte har, skaper ubalanse i de lokale arbeidsmarkedene.

 

Corriere della Sera: «Qui il personale è residente»