Sakset/Fra hofta

Extinction Rebellion har så langt ikke gjort seg så veldig bemerket i Norge. De behøves jo ikke, for her har Høyre og NHO tatt over jobben med å kjempe for målene denne anarkistisk-inspirerte sammenslutningen av klorofyll-kommunister har sett seg fore. Bare så det også er nevnt: Extinction Rebellion betyr Utryddelseopprør på norsk… Foto: Ana Fernandez / SOPA Images/Sipa USA /NTB Scanpix

Den såkalte «klimatrusselen» utgjør en langt mindre trussel, enn dem som lever av å dyrke forestillingen om den. Tro ikke at det er tilfeldig at NHO og Høyre nå har hevet seg på klima-karusellen.

Jeg er ofte sint på Klassekampen fordi de heter Klassekampen og ikke har noe relevant å si til arbeiderklassen – eller vanlige norske lønnsmottagere. 😉

Her er jeg sint fordi avisen gleder seg over at NHO har latt seg lure ut på den klimatiske limpinnen hvor de trår begeistret ut i det såkalte grønne skiftet, med klimatrusselen som pisk, sukkerbit, lokkemat og gulrot på en og same tid.

Jeg sier til Klassekampen at norsk oljenæring er verdens mest utslippsvennlige.

Når det gjelder klimautslipp og forsøpling, burde vi heller rette søkelyset mot landene utenfor OECD og utenfor Europa, fremfor å rasere velregulert industri og næring i Norge, gjennom skatter, avgifter og regelverk som liksom skal tjene «det grønne skiftet».

Den såkalte klimatrusselen utgjør en langt mindre trussel enn dem som lever av å dyrke forestillingen om den.

De tvinger igjennom klimaprosjekter med statlige midler – som jo kommer fra oljeindustrien – ansporer banker til å nekte lån/fordelaktig rente til bedrifter som ikke er definert som «klimavennlige». De står på dag og natt for å innføre andre tilsvarende omleggings-vedtak og regelverk som fører til svekket krone, svekket investeringsvilje og til utflagging av norske bedrifter til utlandet.

Og dermed reduksjon i norske arbeidsplasser.

Kort sagt, klimatrusselen er «den herskende klasses» grep for å sikre seg tilgang til det «den arbeidende klasse» skaper av verdier –  for å bruke Klassekampens egen begrepsverden – og bruke dette på seg selv i et stort prosjekt som til slutt vil ødelegge norske arbeidsplasser.

At de da selvsagt sager over den greina de selv – klimalobbyistene – sitter på, evner de visst ikke å forstå.

At sofa-sosialister og deres slektninger klimaradikalerne er en privilegert elite som ikke har noe med den –  i andre sammenhenger ellers så oppskrytte arbeiderklassen – å gjøre, viser seg nok en gang i forhold til «klimatrusselen».

Slik det viste seg i forbindelse med asyl-innvandringen, da dette sjiktet bestilte inn en rekke ikke-vestlige innvandrere for å utsmykke, pynte opp og berike det norske samfunnet i – den mislykkede – liksom-leken  «Det multikulturelle samfunnet».

Et prosjekt som samfunnet og vanlige lønnsmottagere nå må bære byrden av.

Seieren Høyre og NHO følger våre faner, liksom?

Hvorfor all denne arrogansen overfor arbeiderklassen?

Hvis det hadde vært en reell klassekamp hadde hele Norges sosialistiske, klimahysteriske, innvandringsliberalistiske elite ligget strødd… 😉

Og hvorfor er det jeg – den konservative, privatiseringsvennlige Document-skribenten og tidligere Høyre-velgeren – som plutselig taler arbeiderbevegelsens sak her? Det er jo helt absurd!

Tenk på det!

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.