Hamburg viseordfører Katharina Fegebank, Den tyske evangeliske kirkes rådspresident Heinrich Bedford-Strohm, Palermos borgermester Leoluca Orlando og Michael Schwickart fra Sea-Watch kunngjør initiativet United4Rescue i Hamburg 3. desember 2019. «Vi sender et skip», lyder emneknaggen. Foto: Georg Wendt / DPA / Scanpix.

Den evangeliske kirke i Tyskland, som er det største protestanstiske kirkesamfunnet der til lands med mer enn 20 millioner medlemmer, kunngjorde tidlig i desember at den ville ta initiativ til en aksjonsgruppe for redningsarbeid i Middelhavet kalt United4Rescue.

En konkret hensikt med aksjonen ble oppgitt å være innsamling av penger til et nytt redningsfartøy for NGO-en Sea-Watch, og forskningsskipet «Poseidon», som skal auksjoneres bort av delstaten Schleswig-Holstein den 30. januar, ble nevnt som en mulighet, skrev Frankfurter Allgemeine den 3. desember.

Men det finnes også en politisk hensikt:

Det planlagte innkjøpet av et skip skal også være et «politisk signal» til europeiske regjeringer om at det endelig må opprettes en fungerende sjøredningstjeneste.

I prinsipperklæringen fra United4Rescue heter det at båtflyktningene må få tilgang til rettferdige asylprosedyrer. «Dette kan bare skje i Europa», het det i en erklæring under presentasjonen i Hamburg tirsdag.

I forbindelse med kunngjøringen etterlyste kirken støttespillere til aksjonen. Det ser den nå ut til å ha fått. Heinrich Bedford-Strohm, som leder den tyske evangeliske kirkens øverste råd, sier til Rheinische Post at aksjonen støttes av mer enn 150 organisasjoner.

Die Welt skriver:

Mange støttespillere kommer fra kirkelig sektor. I tillegg kommer mange organisasjoner i sivilsamfunnet som beskjeftiger seg med flyktninger, men også arbeiderorganisasjoner, byen Palermo og regissøren Win Wenders. Alliansen er svært bred.

En rekke organisasjoner som sies å være en del av sivilsamfunnet, mottar i en rekke land støtte fra offentlige myndigheter.

Bedford-Strohm kritiserte i juni migrasjonspolitikken til Italias daværende regjering under et besøk på Sicilia.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 399 til 250 kroner!