Migranter befinner seg ombord på «Sea Watch 3» utenfor havnen i Siracusa på Sicilia den 27. januar 2019. Foto: Guglielmo Mangiapane / Reuters / Scanpix.

Tyskland og Frankrike ønsker å finne en løsning for migrantbåter i Middelhavet for å unngå at de ikke finner noen havn, og vil i den forbindelse legge press på andre stater for at de tar sin del av menneskene ombord.

Det går frem av en melding fra Deutsche Presse-Agentur (DPA) som er offentliggjort i Die Welt og Die Zeit.

Stephan Mayer. Foto: Henning Schacht / Wikimedia Commons.

Det fransk-tyske initiativet kom i forbindelse med et uformelt EU-innenriks­ministermøte i Bucuresti torsdag. Statssekretær i Tysklands innenriks­departement Stephan Mayer (CSU) uttaler:

Sett fra vårt synspunkt er det en humanitær regel at vi ikke i hvert eneste tilfelle på ny diskuterer hvilke land som under hvilke betingelser er rede til å ta imot skibbrudne mennesker.

– Tyskland vil ta «et tydelig skritt» mot en løsning, sier Mayer, som mener det er «uverdig» at det må forhandles på nytt for hvert eneste skip. Overfor Die Welt bruker Mayer ordet «fordelingsmekanisme».

EUs migrasjons­kommissær Dimitris Avramopoulos hilser initiativet velkommen, men fikk neppe det han ønsket under møtet:

Kommissæren omgikk spørsmålet om hvorvidt andre stater gikk med på å ta imot migranter fra redningsfartøy.

Det betyr naturligvis at forslaget ikke vant nevneverdig gehør. Initiativet er da neppe heller særlig velkomment hos mange andre av EUs medlemsland, som i sitt stille sinn snarere kan anse sand­påstrøings­taktikken som et kurant virkemiddel for å holde menneske­trafikken på et minimum.

Det nederlandsk­registrerte skipet «Sea Watch 3» tilhørende den tyske NGO-en Sea Watch tilbrakte nylig nesten to uker på havet innen migrantene fikk gå i land på Sicilia, noe den italienske regjeringen kun tillot fordi flere andre land sa seg villige til å ta imot hver sin del av dem.

Siden har kilder i Italias innenriks­departement meddelt at Frankrike likevel ikke ønsker å ta sin lovede del av migrantene, en helomvending som kom midt i en diplomatisk krise med Italia på grunn av visestats­minister Luigi Di Maios besøk hos de gule vestene.

Ikke desto mindre er Frankrike nå altså et av de to landene som presser på for at automatiske fordelings­mekanismer skal komme på plass.

NGO-skipet «Aquarius» kommer til havnen i Valencia med 629 migranter ombord den 17. juni 2018. Foto: Heino Kalis / Reuters / Scanpix.

Det er liten grunn til å tro at de vil lykkes, ikke minst fordi også Spania – som ved noen anledninger tok imot NGO-fartøyet «Aquarius» etter at det var blitt avvist i Italia – nå har strammet inn på sin migrasjons­politikk.

– Hvis vi ikke kan finne løsninger på migrasjons­spørsmålet, betyr det at EU svikter fullstendig, kommenterer Luxembourgs utenriks­minister Jean Asselborn. Han må være blant de siste som oppdager det.

– Jeg tror fremtidens historikere vil anse migrasjons­spørsmålet som den fatale årsaken til EUs oppløsning, skrev den britiske historikeren Niall Ferguson i Sunday Times den 17. juni 2018.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.