Mens minoritetsforeldrene bruker kontantstøtten som inntektskilde, mister barna tidlig språktrening og sosial ferdighetstrening. Kontantstøtten fungerer fortsatt som integreringssperre.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.