Sakset/Fra hofta

Statssekretær i UD, Jens Frølich Holte i midten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Utenriksdepartementet oppfører seg akkurat slik i dag som det gjorde da Jonas Gahr Støre var utenriksminister under karikaturkrisen.

Da tok Støre avstand fra redaktør Vebjørn Selbekk offentlig og likestilte ham med de som brente ambassaden i Damaskus. UD sendte også et internt skriv til ambassadene med retningslinjer for hvordan norske diplomater skulle forholde seg til at Magazinet hadde gjengitt Muhammed-karikaturene i faksimile.

Man skulle tro at UD har lært. Men det er ingen forskjell på et UD med en utenriksminister fra Ap og en fra Høyre.

Støre møtte sterk kritikk for at han tok stilling mot ytringsfriheten. Han forsvarte seg med at han var i sin fulle rett til å mene noe om andres ytringer. Det lød som han var en redaktør eller hadde en annen rolle enn utenriksminister.

Statssekretær Jens Frølich Holte gjør det samme: Han stiller opp en stråmann. Han later som om man forventer at UD bakker opp om Koran-brenning. Dermed kan han sette seg på sin høye hest og fordømme brenningen.

Det man forventer av UD idag er det samme som i 2006: UD skal svare at Norge er et demokrati med ytringsfrihet. I et demokrati blander ikke myndighetene seg inn i hva borgerne mener. Nå har selv politidirektøren måtte innrømme at blasfemiparagrafen er avskaffet og at det er forskjell på islam-kritikk og angrep på muslimer.

Dermed bekrefter statssekretæren inntrykket man fikk da Benedicte Bjørnlands operative ordre til politiet, utstedet dagen før demonstrasjonen i Kristiansand,, ble kjent: Brenning av Koraner har ingen plass i det offentlige rom.

Regjeringen skiller ikke på islam-kritikk og muslimhat. Alt er hat.

Dette er samme trend som myndighetene i EU nasjonalt og føderalt har slått inn på. Støttet av stadig strengere lover, og i allianse med Big Tech.

Vi ser fremveksten av et autoritært sosialdemokrati.

Et kjennetegn ved denne linjen er at man nekter å forholde seg til problemenes kompleksitet. Man vil ikke diskutere at europeiske myndigheter tar parti for muslimenes oppfatninger av hellighet mot innbyggerne i et sekulært samfunn.

Det er som om myndighetene trekker stigen opp etter seg i forhold til egen befolkning og strekker ut en hånd til muslimene.

Frølich legger seg på et så banalt nivå at det er vanskelig å ta ham seriøst.

– Ingen vanskelige samfunnsutfordringer blir bedre av at vi slutter å diskutere med hverandre og heller går over til å provosere og hetse hverandre, skriver han.

Men innbyr den harde fløy i islam til diskusjon? Forsvarer den noderate fløy ytringsfriheten? Frølichs resonnement impliserer at det finnes en samtalepartner.

Det gjør det, på islams premisser, ikke det opplyste demokrati.

Dette har mange erkjent siden 2005/2006. Men norske myndigheter vil ikke. De later som om dialogen er like mulig og levende som før Rushdie, før 9/11 og før karikaturstriden.

Resultatet. blir en økende polarisering, akkurat det regjeringen sier den er imot.

 

Regjeringen tar avstand fra organisasjonen SIANs brenning av Koranen, skriver statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet i et innlegg i VG.

– Selv om en ytring er lovlig og innenfor rammen av ytringsfriheten, så må ikke nødvendigvis norske myndigheter stille seg bak den, skriver Holte i innlegget.

Lørdag 16. november satte representanter fra SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) fyr på et eksemplar av Koranen under en demonstrasjon i Kristiansand.

Handlingen har ført til reaksjoner både i Norge og andre steder. Blant annet tente demonstranter i Pakistan på norske flagg i protest mot koranbrenningen.

Regjeringen tar avstand fra det å tenne på Koranen, på samme måte som den forbeholder seg retten til å ta avstand til andre lovlige ytringer de er uenige med, skriver Holte.

– Ingen vanskelige samfunnsutfordringer blir bedre av at vi slutter å diskutere med hverandre og heller går over til å provosere og hetse hverandre, skriver han.

Videre skriver han at Norges ambassadør til Pakistan har formidlet til Pakistans myndigheter at ytringsfriheten er et grunnleggende prinsipp i Norge, og at myndighetene tar avstand fra handlingen. (NTB)

 

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

Les også