Nytt

Ved starten på Nordstrøm2 i Portovaya-bukta ca 17 mil nordvest for St. Petersburg, i 2010.  Foto: Dmitry Lovetsky/AP/Scanpix

Det statlige polske gasselskapet PGNiG vil ikke fornye en gassavtale med Russland i 2022, opplyser selskapet.
PGNiG kunngjorde fredag at russiske Gazprom er blitt orientert om beslutningen om å avslutte kontrakten ved utgangen av 2022. Den såkalte Yamal-kontrakten ble inngått i 1996.

To tredeler av gassen som i dag blir brukt i Polen, blir levert av Gazprom, men heretter vil Polens energibehov blir dekket av ulike kilder og land, heter det.

Som medlem av EU og NATO har Polen lenge ønsket å bli kvitt den tunge avhengigheten av Russland, blant annet ved å bygge en terminal ved Østersjøkysten for mottak av flytende gass (LNG) fra USA og Midtøsten.

Nordsjøgass
Polske selskaper har også skaffet seg flere gassfelt i Nordsjøen, og regjeringen i Warszawa har inngått en avtale med Danmark om bygging av en rørgate for gass under Østersjøen til polske mottakere.
Den polske regjeringen mener at den store avhengigheten av Russland gjør Polen sårbart for politisk press. Polen mener også at Gazprom holder for høye priser nettopp fordi russisk gass er dominerende på det polske markedet.

Nord Stream 2
Frykten for avhengighet av russisk gass gjør at Polen, sammen med USA, Ukraina og de baltiske statene, har gått hardt ut mot rørledningen Nord Stream 2 som går under Østersjøen, og som skal doble volumet av russisk naturgass til Tyskland.
Polen advarer resten av EU mot å komme i en posisjon der Russland kan utøve politisk press ved å være en dominerende gassleverandør.