Sakset/Fra hofta

Tegning: Karine Haaland.

En dag fikk forfatteren Halvor Fosli et brev fra en mann i innboksen sin. Halvor fikk lov å legge ut brevet på siden sin.

Det er en vennlig mann som har skrevet brevet. En klok og reflektert voksen mann, med jobb og kone og barn, som han er glad i. En fyr du ville hatt som venn og kollega.

Han er bekymret for landet sitt, for fremtiden og for hva vi vil overlate til våre barn.

Jeg tror mange deler hans bekymring.

Har alltid betraktet meg som moderat politisk. Medlem i SP.

Men har i de senere år blitt dypt bekymret for virkningene av ikke-vestlig innvandring på kort og lang sikt.

Har lest mye om emnet de siste år, og gjort egne erfaringer. Og blir mer bekymret. Har inntrykk av at andre fornekter og/eller vil ikke sette deg inn i problematikken. Og er preget av bias; vi bør ikke berøre problematiske forhold rundt innvandring.

Kunne tenkt meg og vunnet Eurojackpotten eller vært pensjonist. Så kunne jeg vært enda tydeligere.

Ikke for at det jeg mener spiller så stor rolle, til eller fra. Kanskje mest for egen mentalhygiene.

Veldig mange med hviskestemme som stiller spørsmål. Men de forblir hviskere, fordi de er redd for stigmatisering hvis de sier hva de egentlig mener.

Utallige paradokser innenfor dette emnet. Det vesentlige er: De progressive ønsker full frihet innenfor alle områder; religion, legning og levesett. Hvorfor skjønner de ikke at et samfunn fritt for hovedkultur og struktur vil ramme deres formål? Likestilling og islam? Toleranse og islam? Kapitalisme og islam? Dette er jo inkompatibelt.

En konkret problemstilling: Det er en svært alvorlig situasjon i Oslo for tiden. Innvandrergjenger. Hvordan vil dette bli om 30 år, når våre barn skal leve sine liv, når det i dag er et svært stort antall fremmedkulturelle som begynner i 1. klasse i Oslo. Alt annet likt, er en fremskriving av situasjonen skremmende.

(…) Skulle ønske man hadde benyttet de samme «føre-var»-prinsippene innenfor innvandringspolitikken som man gjør i klimapolitikken. Her er det nok et paradoks: Fremtidsprognoser/demografiske fremskrivinger gir med stor sannsynlighet et multikulturelt, fragmentert samfunn med et sterkt islam. Dette vil være en katastrofe for Norge, men det gjøres det lite med. Innenfor klimapolitikken iverksettes svært dyre og inngripende tiltak, som snart griper inn i de fleste politikkområder, på et felt der det ikke er påvist vitenskapelig sammenheng mellom menneskelige CO2-utslipp og en marginal temperaturøkning siste 150 år. Og IPCC baserer seg bare på modeller, ikke validerbar statistikk.

Innvandringsliberale bruker gjerne innvandringsraten som et parameter på humanisme og rasisme. Uten å se på skadevirkninger av ikke-vestlig innvandring for Norge, samt at en ikke løser de strukturelle flyktning/migrant-problemene i verden.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!