I alt 287.000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i fjor, en nedgang på 0,4 prosent fra året før. Nedgangen har resultert i færre siktede personer.

På landsbasis ble 2.080 færre eiendomstyverier og 2.250 færre rusmiddellovbrudd rettslig avgjorte saker, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen i 2018 er imidlertid marginal sammenlignet med nedgangen i 2017, som var på hele 9,6 prosent.

I til sammen sju distrikter var det nedgang i etterforskede saker, der nedgangen var størst i Øst politidistrikt med 5 prosent. Oslo politidistrikt var distriktet med størst oppgang, med en økning på 5 prosent eller 3.070 etterforskede saker.

I kategoriene seksuallovbrudd og vold og mishandling økte imidlertid antall rettslig avgjorte saker, henholdsvis med 830 og 1.720 saker.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂