Nytt

Innsatsleder Hanne Nordve snakker med media etter knivstikking på en buss i Oslo i februar i fjor. Foto: Øyvind Thuestad

Andelen kvinnelige ledere i politiet har økt fra 32 til 34 prosent det siste året, viser tall fra Politidirektoratet.

Ni av tolv politidistrikt hadde i 2018 en andel på over 30 prosent kvinnelige ledere. Det er en økning fra fem distrikter i 2017, ifølge Politidirektoratet.

Møre og Romsdal, Sørøst og Øst politidistrikt er de eneste distriktene med en lavere andel kvinnelige ledere enn i 2017. Økningen har vært størst i Finnmark og Agder. I landets nordligste fylke har kvinneandelen økt fra 11 prosent i 2017 til 32 prosent i 2018.

– Målene vi har satt for kvinnelige ledere i politiet er ambisiøse, og vi ser at vi har et stykke igjen, spesielt når det gjelder politifaglige lederstillinger. Men vi ser at utviklingen går i riktig retning, sier leder Karin Aslaksen i HR- og HMS-avdelingen i Politidirektoratet.

I politilederstillinger er det 21 prosent kvinner. I juriststillinger med lederansvar er det 45 prosent kvinner, mens det i sivile stillinger med lederansvar er 58 prosent kvinner.

Det er imidlertid en svak nedgang i kvinneandelen hos Økokrim, Politiets utlendingsenhet, Utrykningspolitiet, Politiets fellestjenester og IKT-tjenester.

Innen 2022 har politiet et mål om minimum 40 prosent kvinner i lederstillinger totalt og 30 prosent kvinner blant politiutdannede ledere. I 2027 skal andelen være 40 prosent kvinnelige ledere også i politistillinger.

Andelen kvinnelige søkere til Politihøgskolen har også tatt seg opp. Den er nå på sitt høyeste nivå noensinne, med 52,6 prosent. Det er en økning på 5 prosent fra 2018.