Bygdøy allé – Google maps

Etter at byrådet og bystyreflertallet gikk inn for en prøvestenging av Løkkeveien, så har trafikken økt vestover i Bygdøy allé.  Nå vil byrådet fjerne bussfeltet i Bygdøy allé og erstatte det med et sykkelfelt. Frogner bydelsutvalg, Jens J. Lie (H) sier at dette vil skape mer kø.

— I dag er det kø i Bygdøy allé fra Thomas Hefteysgate og ned til Bygdøylokket om ettermiddagen. Noen ganger helt fra Frogner kirke. Jeg tenker at bussen ikke skal stå i den køen, det er ikke å satse på kollektivtrafikken, sier BU-leder Jens J. Lie.

Alle partiene i Frogner bydelsutvalg, også MDG, deler bekymringen for kastanjetrærne. Saltingen av sykkelveiene vil skade kastanjetrærne i Bygdøy allé, mener de.

Frp, som stemte imot sykkelveiplanen da den ble fremlagt i byrådet, er forundret over at både Høyre og Ap i bydel Frogner nå protesterer mot sykkelfelt i Bygdøy allé.

— Vi stemte mot sykkelveiplanen fordi vi faktisk så hvor dette bar av sted, og så konsekvensene lokalt. I planen der det skal brukes over 13 milliarder kroner på sykkelvei i Oslo, var Bygdøy allé tydelig angitt. Dersom andre partier er uenig i dette, så burde de tatt det opp da sykkelveiplanen var til behandling i bystyret, sier Frps bystyrerepresentant Camilla Wilhelmsen.

— Å komme nå kan nok være for sent, sier hun.

Vårt Oslo

Kjøp Kjell Skartveits bok her!