Skotsk høyesterett vil ikke utstede en rettsordre som tvinger statsminister Boris Johnson til å be EU om en utsettelse av brexit.

Kjennelsen som kom mandag, er en del av et søksmål der domstolen også er bedt om å vurdere hvorvidt statsministeren kan straffes dersom han ikke følger loven som ble vedtatt i september, skriver The Guardian.

I loven påla Parlamentet regjeringen å be EU om å utsette brexit med mindre en avtale er på plass innen 19. oktober.

Johnson gjentok senest på søndag at det er uaktuelt å forbli i EU lenger enn til 31. oktober, som er datoen for britenes utmelding. I rettsdokumenter som ble levert inn før helgen, står det derimot at regjeringen vil følge loven og både be EU om en utsettelse og takke ja dersom EU tilbyr dette.

Ankes trolig

Brexitmotstandere er ventet å anke kjennelsen tirsdag. De vil også be domstolen selv skrive et brev til EU om utsettelse dersom Johnson ikke gjør det.

Domstolen sa før helgen at den ville dele opp saken og komme med en kjennelse mandag og en kjennelse senere i uken.

En av saksøkerne er parlamentariker Joanna Cherry fra det skotske nasjonalistpartiet. Hun var også en av saksøkerne som hevdet at suspensjonen av Parlamentet i september var ulovlig. Det søksmålet ble anket til høyesterett i London, som til slutt opphevet suspensjonen. Skottland har sitt eget rettsvesen, men domstolen i London er siste rettsinstans i sivile saker for hele Storbritannia.

Ny suspensjon

Tirsdag er det også ventet at regjeringen vil be dronning Elizabeth suspendere parlamentet på nytt fram til trontalen 14. oktober. Denne gangen er det bare snakk om noen få dagers suspensjon, noe som er helt i tråd med parlamentarisk tradisjon og praksis.

Ved å sende parlamentarikerne hjem mens trontalen forberedes, slipper Boris Johnson også å stille i spørretimen på onsdag, der han trolig ville fått flere kritiske brexitspørsmål.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂