Nytt

En kvinne befinner seg på en jobbmesse for migranter arrangert av Bundesagentur für Arbeit (BA) i Berlin den 28. januar 2019. Foto: Tobias Schwarz / AFP / Scanpix.

74,9 prosent eller nokså nøyaktig tre fjerde­deler av syrerne i Tyskland som er i arbeidsfør alder, lever helt eller delvis av sosial­hjelp, viser statistikk fra den føderale tyske arbeids­markeds­etaten (BA) som er omtalt i Die Welt.

Arbeids­ledig­heten blant syrere i Tyskland er på 44,2 prosent, og da er ikke deltagere på introduksjons- eller språk­kurs medregnet, skriver den tyske avisen. Men flere av dem som arbeider, tjener så lite at de må ha sosial­hjelp i tillegg.

I statistikken over mot­tagerne av sosial­hjelp figurerer ikke personer med pågående asyl­prosedyrer, men siden de fleste syrerne i Tyskland har fullført saks­behandlingen etter exodus for noen år siden, gir tallene et godt bilde av situasjonen.

Til sammen­ligning er det 4,7 prosent av tyskerne som mottar sosial­hjelp, mens gjennom­snittet for alle uten­landske innbyggere i Tyskland er 12,2 prosent. For afghanere er den til­svarende andelen 43 prosent.

Statistikk som arbeids­markeds­etaten har utarbeidet på spørsmål fra AfDs parla­ments­medlem René Springer, viser at 63,6 prosent av sosial­hjelps­mot­tagerne i Tyskland er tyskere. Syrere utgjør den nest største gruppen med 10,5 prosent, mens tyrkerne er tredje størst med 4,2 prosent, skriver Die Welt.

«Vi ser en systematisk innvandring inn i vårt sosial­system», lyder Springers kommentar.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.