Nytt

Avtroppende EU-president Jean-Claude Juncker har uttalt at britene var kun ‘part time Europeans’. Han sa at britene aldri hadde forpliktet seg helt til EU. Ikke bare nå i Brexit-kampen, men  «helt fra starten av».

Juncker kalte Brexit en tragedie og en fiasko, men insisterte på at han selv ikke på noen som helst måte var ansvarlig for dagens kaos når det gjaldt Storbritannias brudd med Brussel.

«The British since the very beginning were part-time Europeans. What we need are full-time Europeans,» sa Juncker til Euronews.

«The British were told for more than 40 years that they were in but they didn’t want to share all the policies that have been decided,» la han til.

Det er kun uker til Juncker skal forlate sin posisjon i EU. Juncker går av 1. november og erstattes av Ursula von der Leyen. Juncker har allerede kritisert henne for å ha bestemt å etablere en kommisjonær for «beskyttelse av europeisk livsstil». Juncker mente at en slik stilling indikerer at det vil være imot Europas verdier å ta imot migranter.

Daily Mail    Politico.eu


Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her. Vi har høstsalg – få boken til kun kr. 250.