Nytt

Den ikke-folkevalgte lederen av EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker truer britene. Her skal ingen få forlate EU-klubben uten at det svir. Han kaller britene desertører (hvis de skulle velge å stemme «Leave») og sier at forholdet til EU ikke vil bli det samme etterpå.

Vel, det vet jo britene, de er jo ikke dumme heller. At Hr Juncker kommer med en slik tirade er rene gavepakken for Leave-kampanjen. Han kan legges til listen over irriterende momenter som truer med alt det fåle som kommer til å skje dersom britene skulle tørre å forlate EU.

Deserters will not be welcomed with open arms,” he told the French
newspaper. “If the British were to say ‘no’ — which I hope they don’t —
then community life would not continue as before. The UK would have to
accept being considered as a third country, which won’t be handled gently.

“his is not a threat, but our relations will no longer be as they are
today.

Nei, dette er nok ingen trussel, men mer et løfte. Vi trenger ikke å gjette på den britiske reaksjonene. Den så vi allerede etter at Obama blandet seg inn.

Juncker

«Junck off!»

Nigel Farage oppklarer dette med å være valgt av folket:

The Times  Le Monde