Jean-Claude Juncker, pampen over alle EU-pamper, skjønner når det lønner seg å hoppe fra borde fra det synkende EU-Titanic-skipet. Den ikke-folkevalgte EU-presidenten har mandat frem til 2019. Og da er det slutt, sier han. Han vil ikke søke gjenvalg som president.

Storbritannia og Ungarn var de eneste to landene som stemte imot hans presidentskap. Juncker var pådriveren for euro og større makt for EU. For mange er Juncker selve symbolet for Brussel-eliten.

Juncker er blitt anklaget både for korrupsjon og alkolholisme i de tre årene han har vært EU-president:

Ja, selv Merkel er grundig lei ham. Men nå, som hele det politiske kartet er i ferd med å endre seg i Europa, så er altså Juncker føre var: Han lover å gå av om to år. Er det raskt nok, vil noen spørre.

Juncker tror at Brexit vil splitte EU:

“The fact that a country is leaving, above all a large, important, influential country, remains a continental tragedy in my opinion. The other 27 are not yet aware of this, but the Brits know very well how they can tackle it”

Polen og Tjekkia har tidligere krevd hans avgang. Og Ungarn har aldri vært begeistret. Men de klorer seg fast så lenge de kan – penger og makt er alltid populært. Så kan man jo kalle de andre – de som protesterer – for populister så lenge.

The Telegraph  BBC  Politico