Sakset/Fra hofta

Tegning: Karine Haaland.

«I løpet av helgen har det kommet krav om at USA må gjøre det enklere for flyktninger fra […] å slippe inn i landet.» skriver NRK.
Om mennesker som forlater et område på grunn av en naturkatastrofe.

NRK lærer oss å bruke begrepet flyktning om alle som ønsker å bosette seg i et annet land.  😉

Årsaken til migrasjonen er alltid krig og konflikt, fattigdom eller naturkatastrofer. Og de som drar, er alltid flyktninger. På flukt fra lave lønninger, arbeidsledighet, manglende velferdssystemer, sviktende infrastruktur, korrupsjon, kriminalitet.

Dette er alltid skapt av hvite mennesker, europeere. Aldri av noen andre. Og aldri av landets egne myndigheter eller innbyggere.  😉

Hvordan europeerne har vært skyldig i all verdens ulykke, nei, det vet ikke mange dumme og redde mennesker i Norge idag, men de stemmer rødt. For sikkerhets skyld. Slik at de er skyldfrie.  😉

«Vi må hjæælp, da…» fikler de engstelig og kikker seg nervøst over skuldra, over rompa, ryggsekken. Plinger litt med sykkelbjellen og tråkker hjem.