Pro-democracy activists Eddie Chu, Lester Shum, Joshua Wong, Democratic Progressive Party (DPP) Secretary-General Luo Wen-jia and Deputy Secretary-General Lin Fei-fan attend a news conference in Taipei, Taiwan September 3, 2019. REUTERS/Joan Huang NO RESALES. NO ARCHIVES.

Dette bildet år hårene til å reise seg på Kinas ledere. Demokratiaktivister fra Hongkong er på besøk i Taipei, Taiwan. For Kina er dette et tegn på sammensvergelse, hvilket det er: En sammensvergelse for å gjøre Kina demokratisk. 

Norske myndigheter gjør automatisk taiwanesere til borgere av Kina, når de er i kontakt med norske myndigheter. For Kina er dette en stor sak. Kina gjør krav på Taiwan og truer og lokker Taiwan til å overgi seg frivillig.

Taiwan har ikke turt å erklære selvstendighet, da Kina har gjort det til en rød linje. Men Taiwan opptrer som en suveren stat og kan gjøre det så lenge USA støtter landet.

Det finnes en klar parallell mellom Taiwan og Hongkong: Kina ønsker å knekke alle enheter i dens sfære som markerer uavhengighet. Uavhengighet er uforenlig med den kinesiske modellen. Det Kina lovet skulle fungere for Hongkong – ett land og to systemer, har vist seg å være bløff. Taiwan følger med og ser hva det vil si å gi etter for mye til Beijing.

Derfor er alt som styrker Taiwans evne til å forsvare seg, av stor betydning og det er bare USA som kan selge kampfly og la flåten seile gjennom Taiwan-stredet.

Men norske myndigheter føyer seg etter Kinas ønsker og rubriserer taiwanesere som kinesere. Dette passer inn i Erna Solbergs løfte til Kina om aldri å krenke Kinas vitale interesser. Taiwan er en slik.

Men nå går tre taiwanesere i Norge til sak:

Taiwanere i Norge saksøker staten – vil ikke bli stemplet som kinesere

Tre taiwanere bosatt i Norge mener seg uriktig registrert som kinesere. Nå har de reist søksmål mot den norske stat.

Ifølge stevningen har Norge brutt artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Advokat Arild Humlen bistår de tre taiwanerne.

– Retten til privatliv omfatter også din statsborgerlige tilknytning. Dette er en del av din identitet. De tre taiwanerne saksøker Norge fordi de mener seg uriktig registrert som borgere av Kina, sier Humlen til Nettavisen.

Søksmålet fra de tre taiwanerne griper rett inn i en betent storpolitisk strid. Taiwan, som har vært atskilt fra Kina siden 1949, har i praksis selvstyre, men slik Beijing ser saken, er øya en del av Kina.

– Søker du visum i Norge nå og er listet som borger av Taiwan, så blir du ført opp som borger av Kina av norske myndigheter. Denne særegne praksisen ble gjort gjeldende fra 2010, sier Humlen.

Selv om Taiwan i praksis er et uavhengig land med selvstyre, har landet aldri formelt erklært uavhengighet fra Kina. I Beijing blir Taiwan betraktet som en utbryterrepublikk, og Kinas president Xi Jinping ba tidligere i år innbyggerne i Taiwan akseptere at det må og kommer til å bli en gjenforening med Kina.

Overfor Aftenposten i fjor bekreftet Utlendingsnemnda at taiwanere i Norge står oppført med Kina som opprinnelsesland:

– Dette er i samsvar med norsk utenrikspolitikk, uttalte seksjonssjef Mats Risbakken i UNE. (NTB 3. sept)