Sakset/Fra hofta

Fra fengslingsmøtet for de elleve siktede i Lime-saken i Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm den 11. september 2014. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Ny statistikk fra SSB viser at innvandrere fra visse områder er over­representert innen volds- og vinnings­kriminalitet.

«Over­representasjonen er svært kraftig når det gjelder ran, vold, grov vold, drap og voldtekt, viser nye tall fra SSB», skriver Document.

Ergo kan en sette at innvandring = kriminalitet.
Men dette er unyansert påstand som ikke gir mening.
Før en analyserer og ser hvilken type innvandring som kan knyttes til kriminalitet

Gjør en dette, får en bekreftet at det er mennesker fra visse land­grupper, eller kulturer, som er forbundet med kriminalitet. I Norge.

Dermed beveger en seg inn i et univers hvor ARS og Godheten regjerer, og hvor det å påpeke slikt heter targeting groups og «rasisme», og enhver argumentasjon for å endre vår innvandrings­politikk strander i den tradisjonelle orgien av krav om «deportasjon av muslimer» fra den ene siden, og krav om ytterligere innvandring fra MENA for å «bekjempe rasismen» fra den andre siden.

Men sier statistikken noe om mennesker fra disse områdene? Eller sier den i stedet noe om hvem vi har latt få etablere seg i Norge? Påpeker den egentlig heller at generasjoners innvandrings- og integrerings­politikk har feilet?

Jeg velger å gå utifra at det siste er mer sannsynlig enn det første. Da får en at den norske innvandrings- og integrerings­politikken gjennom generasjoner som har feilet. Det er mer fruktbart å argumentere for å endre denne, enn å skrike om folke­gruppers lave intelligens og moral og forlange å «stanse innvandringen» og rote seg inn nok en fruktesløs gjørme­bryting med Godheten.

SSBs statistikk gir grunnlag for å argumentere for å «stanse innvandringen». «Det viktigste vi kan gjøre er å redusere innvandringen», siteres FrPs Jon Helgheim i Document.

Men for det første lar det seg ikke gjøre å «stanse innvandringen», og selv om den reduseres, er dette i seg selv heller ikke spesifikt nok.

For det er ikke innvandring og utlendinger i seg selv som er problemet. Problemet er en mangeårig politikk uten annet mål og mening enn at «de må få komme hit» og at «Norge må ta imot».

SSBs statistikk burde gi retnings­linjer for hvilken type innvandring vil bør ha, og hvilken type vi må slutte med. Det er dette vi må ta stilling til. Ikke «rasisme» og kategorisk avvisning av alle utlendinger som ønsker å bosette seg i Norge.

Vi må rett og slett slutte med en innvandrings­politikk som går ut på å gi folk opphold i Norge på grunnlag av at landet de kommer fra er i krig og kaos, og i stedet gi opphold til folk fordi samfunnet vårt trenger deres kompetanse og arbeidskraft. Verre er det ikke. Det er hverken rasistisk eller hatefullt.

Å hjelpe folk som er på flukt, lar seg gjøre på andre måter enn å ha dem på oppbevaring i Norge. Å ha innvandring kan en gjøre på andre måter enn å la hvem som helst få opphold i Norge, og la dem stå fritt til å opptre som ukulturens og kriminalitetens ambassadører på vegne av «innvandrere».

Slike ting lar det seg gjøre å snakke om på en sivilisert måte. Uten skrik om «rasisme» og «UT».

Hvis etnisk norske er så suverent intelligente som endel pleier å hevde, burde en kunne klare det.

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!