Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix.

Det er noen politikk­områder som er viktigere enn alle andre. Før 1980 var forsvaret viktigst. Etter 1980 måtte man føye til innvandring. Og etter dannelsen av IPCC i 1988 har årsakene til klima­forandringene kommet til. Under Solberg-regjeringen har det blitt naturlig å ta med de store sentraliserings­reformene (fylke/kommune – politi – sykehus). Og for første gang i min levetid har nordmenn reist seg i en spontan protest­bevegelse mot dum politikk, og da snakker vi om bompenge­protesten og bompenge­partiene. I det følgende er det gitt en beskrivelse av hvert politikkområde. Deretter følger en bedømmelse av hvordan våre politiske partier scorer for hvert område. Til slutt følger min konklusjon/anbefaling.

Forsvar
Atlanterhavs­erklæringen fra 1941 var styrende for krig­føringen under den annen verdens­krig, etableringen av FN, dannelsen av NATO, seieren i den kalde krigen, Vestens demokrati­utvikling og utviklingen av velferds­staten. Den er fremdeles bære­bjelken i vår sikkerhets­politikk. Den som rokker ved vårt forhold til NATO og USA, setter land og folk i fare.

Innvandring
Norge har en lang og rik historie. Tingene, rikssamlingen i 872, kristningen av Norge i 1030, reformasjonen, unionstid, den store nordiske krigen to verdens­kriger og en betydelig velstands­utvikling har bidratt til å tømre nasjonen. Våre røtter, kultur, skikker og seder ligger her. En høy fremmed­kulturell innvandring vil revolusjonere dette byggverket og skape et multi­kulturelt samfunn. Noen nordmenn ønsker denne utviklingen, og synes det er helt greit at innvandrer­befolkningen øker med 15.000 hvert år, slik at opprinnelses­befolkningen (vi) etter hvert blir skiftet ut. De som ikke ønsker denne utviklingen (norske kvinner bør våkne opp), må sørge for at den fremmed­kulturelle innvandringen blir minimal, at vi nordmenn står støtt i vår egen religion og kultur, og at utlendinger som ønsker å bosette seg i Norge, må tilpasse seg våre seder og skikker. Tidligere ambassadør og forfatter Carl Schiøtz Wibye nå betimelig sagt opp Morgenbladet med den begrunnelse at avisen brunmaler alt til høyre og hyller alt til venstre, inkludert islam.

EU/EØS
I et intervju i Klassekampen den 3. januar 2015 påpekte Asle Toje at Høyre, Civita, Minerva og Aftenposten hevder at de er konservative, mens de i virkeligheten kun er liberale. De nevnte nekter å slå ring om de nasjonale demokratiene (Erik S. Reinert har minnet oss om at det ikke finnes noen eksempler på noen demokrati­utvikling utenfor nasjonal­staten). EU er en sentral­styrt organisme som medlems­landene avgir lov­givnings­makt til. Deretter retter de seg lydig etter ethvert diktat og enhver forordning som kommer fra Brussel. Norge har bundet seg til masten gjennom EØS-avtalen.

Klima
Iskjerner viser at det ikke finnes noen direkte sammenheng mellom CO2 i atmosfæren og global temperatur. Gjennom de siste 18 år er det ikke registrert noen global oppvarming. Gjennom den samme perioden er det sluppet ut store mengder CO2 i atmosfæren. Dette understreker riktigheten av hva iskjernene viser. Hele teorien om drivhus­effekten bygger på det faktum at en ansamling CO2 slipper gjennom kortbølget varme­stråling, men reflekterer langbølget varme­stråling. Drivhus­teorien går så ut på at den CO2 som slippes ut i atmosfæren, danner en CO2-sky som slipper kortbølget varme­stråling fra Solen gjennom til Jorden, mens den reflekterer den langbølgede varme­strålingen (retur­strålingen) fra Jordens overflate. Og simsalabim: Drivhus­effekten blir presentert som et faktum. Problemet er at ingen har klart å påvise tilstede­værelsen av CO2-skyen. Det forstyrrer imidlertid ikke klima­industrien og dens hysteriske fakta­fornektere. De aksepterer at alle klima­forandringer hadde naturlige årsaker før 1850, men hevder at dagens klima­forandringer i all hovedsak er menneske­skapte, at vi kan stoppe temperatur­økningen på 1,5 grader over dagens nivå og at dersom vi ikke gjør det (gjennom drakoniske og ruinerende tiltak der Norge skal vise vei) så står vi foran verdens undergang. Det er denne historien om verdens undergang som skaper det masse­hysteri som utfolder seg på verdens­basis. MDG burde egentlig ta navn etter alle demonstrerende barn (grønne) og alle demonstrerende beste­foreldrene (grå), og kalle seg MDG & G.

Sentraliserings­reformene (fylke/kommune – politi – sykehus)
Disse reformene er ikke et resultat av brede forlik i Stortinget. Begrunnelsen for reformene overfor velgerne er rasjonalisering og effektivisering, mens den egentlige målsettingen er å redusere plagsomt lokalstyre og lette gjennom­føringen av vedtak som fattes sentralt. Dersom vi skulle få et dominerende sosialistisk styre i Norge, vil det vite å utnytte sentraliserings­reformene mot folket.

Bruk av valgomaten
De følgende resultatene fremkommer som følge av mitt ståsted. Enhver må vurdere de 5 utfordringene ut fra sitt. Ha det gøy!

Resultat: Forsvar
Stem ikke på: Rødt, SV eller MDG!
Svake: Regjerings­partiene, Arbeider­partiet (som eksempelvis saboterer NATO-vedtaket om at forsvars­budsjettet skal økes til minst 2 % av BNP innen 2024. Vedtaket om å legge ned Andøya er en annen skandale). Bompenge­partiet: Ingen politikk på området.
Sterkt: Senter­partiet (eksempelvis går Sp inn for at forsvars­budsjettet skal økes til minst 2 % av BNP innen 2024, og mot nedleggelsen av Andøya).

Resultat: Innvandring
Stem ikke på: Rødt, SV eller MDG!
Svake: Arbeider­partiet, Høyre, Venstre og KrF. Bompenge­partiet: Ingen politikk på området.
Ganske sterkt: Senter­partiet
Sterkt: Fremskritts­partiet

Resultat: EU/EØS
Stem ikke på: Arbeider­partiet, Høyre og Venstre! Bompenge­partiet: Ingen politikk på området.
Svake: KrF og MDG.
Sterke: Senter­partiet, SV og RØDT.

Resultat: Klima
Stem ikke på: Rødt, SV, MDG og Venstre!
Svake: Arbeider­partiet, Høyre og KrF
Noe sterkere: Senter­partiet, Fremskritts­partiet og Bompenge­partiet.

Resultat: Reformene
Sterkt: Senter­partiet

Konklusjon
Stem enten Senter­partiet (prioritet 1) eller Fremskritts­partiet (prioritet 2).

Dersom man er skikkelig og inderlig forbannet på at vi som ikke kjører el-bil, subsidierer el-bileierne med 11 milliarder kroner per år, og blir like forbannet for hver bompenge­passering: Stem Bompenge­partiet!

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!