Nytt

Det er bilder som dette amerikanerne ikke orker flere av. Særlig ikke hvis deres sønner og døtre er drept av en regjeringssoldat.

Donald Trump vil redusere det amerikanske nærværet fra 13.000 til 8.600, men det amerikanske nærværet vil være permanent, sier president Trump til Fox News radio.

– Vi kommer til å gå ned til 8,600 og så vil vi ta en avgjørelse derfra. Vi kommer alltid til å ha et nærvær der, sier Trump. USA har i dag om lag 13.000 soldater i Afghanistan.

USA fører forhandlinger med Taliban om en tilbaketrekning. At USA likevel blir stående kommer som en stor overraskelse. Det spørs hvordan Taliban vil reagere.

Taliban ligger i rivalisering med IS. Det kan ha vært en utslagsgivende faktor for Trump. Selv om Taliban lover ikke å gi oppholdssted til al-Qaida er det ikke sikkert IS ville bry seg om det.

Folk som  senator Lindsey Graham har vært sterke motstander av total tilbaketrekning. Erfaringsmessig er det vanskelig å gå inn igjen når man først er ute. USA har mistet 4.000 soldater og 20.000 sårede og 1 trillion dollar. Mange ser ikke poenget med å forlenge engasjementet.

Det er andre gang Trump lar seg overtale til å la en mindre kontigent bli stående. Han varslet også tilbaketrekning fra Syria.