Nytt

Amerikanske soldater trener ved Manbij. Foto: US Army

Torsdag kom en kort melding om at USA blir stående med en fredsbevarende kontingent på 200 soldater i Syria. Fredag ble meldingen korrigert: Tallet ble fordoblet til 400, og oppdraget ble omdefinert til observasjon og kontroll. Enda viktigere: Det er ingen tidsfrist på oppdraget.

Det som er forandret, er at styrkeforholdet mellom USA og andre allierte snus på hodet: Der USA har stått for 80 prosent og de allierte for resten, snus det hele rundt: USA står for 20 prosent, og de allierte, i hovedsak franske og britiske styrker, for 80 prosent.

Halvparten av amerikanerne blir stående i basen Tel Anf, like på andre siden av den irakiske grensen. Det er soldater og flystøtte herfra som har banket IS-lommen ved Baghouz.

De resterende 200 blir stående i kurdisk område av Syria.

Dermed slår USA mange fluer i ett smekk: Både Erdogan, Teheran, Assad, Putin og Hizbollah må styre seg og sine ambisjoner. De vil ikke få dem oppfylt så lenge USA står der.

Hovedarkitekten bak omgjøringen av vedtaket om tilbaketrekning skal være senator Lindsey Graham. Han har uten omsvøp sagt at tilbaketrekningsvedtaket var den dummeste beslutningen Trump hadde tatt.