Sidan tidleg onsdag morgon er 1900 betjentar frå Hovudtollkontoret og det føderale politiet (Bundespolizei) i ferd med å undersøkje over 100 bustad- og forretningsadresser i Berlin. Oppdraget er initiert av Statsadvokatbyrået i Berlin, og vart kunngjort via Twitter i dag tidleg.

Bakgrunnen for aksjonen er mistanken om menneskehandel. Ein mistenkjer at illegale utlendingar (klanmedlemer) vert «slusa» inn i/via byggebransjen, for på dette viset få opphald i Tyskland.

Talsmannen for Hovudtollkontoret, Michael Kulus, fortalde til Berliner Zeitung at tiltaka vil halde fram utover dagen. Søkja foregår i heile byen, og er særskilt retta mot byggjeplassar, forretningslokale og skattekonsulentkontor. «Kor nøyaktig vi søkjer, og kvar vi planlegg vidare søk, kunngjer vi ikkje no, av sikkerheitsmessige årsaker», held Kulus fram.

«Mistanken er retta mot mistenkte frå fleire nasjonalitetar. Førebels har vi ikkje arrestert nokon, men dette vil endre seg utover dagen», hevdar Kulus.

Document vil følgje opp saka.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂