Folk på Frøya har ikke vært glade for å få en vindpark i «haven». Det er lenge siden demonstrantene som protesterte mot utbygging av Mardøla-fossen eller Altavassdraget ble nasjonale helter. Nå mistenkeliggjøres demonstrantene som litt farlige og de som har gjort hærverk er nærmest terrorister. Billedtekst: Politiet har bøtelagt demonstrantenes biler som står langs veien på Frøya. Pallene som ble levert av Gustav Witzøe ble brukt til å hindre anleggstrafikk til å kjøre forbi.ble nasjonal
Foto: Ronny Teigås / NTB scanpix

NRK gjengir en rapport som sier det er plass til 11 millioner vindmøller i Europa, nok til å dekke hele verdens energibehov. Norge, Tyrkia og Russland er best egnet, for her er det best plass. Det står ingenting om hva menneskene i disse landene måtte mene.

Artikkelen er blottet for motforestillinger, slik de fleste saker om miljø er. De skal være positive. Men mange har nå fått stifte nær bekjentskap med vindmøller og vet at svarene er delte. NRK hiver seg på i begeistringens rus:

Det er nok av både vind og plass i Europa til å dekke hele verdens elektrisitetsbehov innen år 2050. Det har en internasjonal gruppe forskere regnet ut. (..)

Studien, som er publisert i Science Direct, er gjort av forskere fra seks land.

Ny studie: Plass til 11 millioner vindmøller i Europa

Det heter om Norge, Russland og Tyrkia at de har: «lite vindenergi og store vindressurser – og masse plass». Man må spørre: Er landene folketomme?

Det er i dag ca. 100.000 vindmøller i Europaog allereee har det gått opp for folk at de byr på store problemer. Hvor mange fugler ville det bli igjen på et kontinent med 11 millioner vindmøller? Hva med folks helse?

Det er vanskelig å si om det er journalist Kristian Elster, Danmarks Radio, som opprinnelig har storyen, eller leder av forskerteamet, Peter Enevoldsen, ved Aarhus universitet, som er blottet for motforestillinger:

– Det er noe tull når folk sier at vi i Europa ikke har plass nok. Også selv om folk ikke er veldig glad for å få vindmøller i hagen, sier Enevoldsen.

Det vi kan konstatere at tull utmerket godt lar seg kombinere med å være forsker eller journalist.

Vindkraft skrytes voldsomt opp:

Allerede i dag er vindkraft den nest største elektrisitetskilden i Europa. Bare gass er større. Det internasjonale energibyrået IEA beregner at i 2027 vil vind innta førsteplassen som energikilde. (…)

Danmark er landet som får den største andelen av sin elektrisitet fra vindkraft.

I fjor fikk danskene 41 prosent av sin kraft fra vindmøller, mens tilsvarende tall for Norge var to prosent.

Det er regjeringen i ferd med å gjøre noe med. Gjennom energiunionen Acer bygger utenlandske selskap, fremst tyske, vindparker i fastlands-Norge. Norge trenger ikke vindkraft, vi har ren grønn fossekraft. Men regjeringen vil integrere Norge i det europeiske energifellesskapet. Det gir også politisk integrering.

Både Tyskland og Danmark opplever problemer med vindkraften. Den er ustabil. Det skjønner selv et barn. Men ikke NRK eller forskere.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.