Sakset/Fra hofta

Ziad Altaha t.v. Foto: Twitter

Det danske Folketinget vedtok i februar et «paradigmeskifte» i innvandringspolitikken der fokus ble endret fra integrasjon til hjemsendelse av immigranter. Danske muslimer samlet seg deretter under slagordet «Yalla stem! Eller bli stemt hjem».

Mange er bekymret for denne utviklingen, fortalte Ramzia Al til NRK i mai. Hun var med på å opprette den danske Facebook-gruppen «Muslimer til stemmeboksene 2019», i håp om å få flere muslimer med dansk statsborgerskap til å delta i Folketingsvalget.

– Det er ergerlig at de vil sende muslimer ut av landet. […] Vårt formål er å motivere muslimer til å stemme fordi stemmeprosenten er lav, og fordi vi er lei av all den negative omtalen av islam. Nok er nok.

Sa Ramzia Al til NRK den gang.

Nå er «Yalla Stem» etablert i den Nye Lindesnesregionen (Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner med til sammen ca 23.000 innbyggere). På «Yalla Stems» Facebook-side oversetter Ziad Altaha fra Norsk Folkehjelp Mandal valgkampen fra norsk til arabisk.

Avisen Lindesnes (bak mur) rapporterer fra lørdagens valgdebatt i regi av Norsk Folkehjelp Mandal og Yalla Stem Nye Lindesnes. Hele bredden av politiske partier, fra Rødt til Fremskrittspartiet ble utfordret på tema som flyktningpolitikk og inkludering, men også skole og velferd.

– For mange av de som skal stemme for første gang i år er flyktningpolitikk og inkludering veldig viktig, også i lokalvalg fordi det betyr så mye for de som selv er nye i landet, sier Ziad Altaha fra Norsk Folkehjelp Mandal og Yalla Stem i en pressemelding.

Avisen kan berette om et engasjert publikum som både applauderte innlegg de likte, og stilte kritiske spørsmål.

Størst var likevel applausen da samtlige partier erklærte at dersom flyktningskipet «Ocean Viking» hadde gått inn i Mannefjorden, i stedet for i Middelhavet, ville de tatt de i land og sørget for varme og mat.

Sinnelagsetikerne hos samtlige partipolitikere og blant det engasjerte publikum har neppe tenkt tanken på hvem som i så fall skulle plukke opp regningen for de ca. 350 migrantene, i all hovedsak menn i sin beste alder, dersom de skulle havne i Norge. Legger man til grunn beregningene i Perspektivmeldingen fra 2017 på ca seks millioner kroner i livsløpskostnader pr. person fra landgruppe 3, snakker vi om «varme og mat» til 2,1 milliarder kroner.

Intitativtaker Altaha har samarbeidet med organisasjonen Fakkeltog, og fått låne deres videoer med «viktige personer med innvandringsbakgrunn». Videoene er støttet av Valgdirektoratet.

Et tiltak som «Yalla Stem» vil sikkert bidra til å øke valgdeltakelsen blant innvandrere.

Hadde det ikke vært for at Altaha kom noen dager for sent til Mandal, ville navnet hans stått på årets valgliste for SV. Han kom selv fra Syria som flyktning og har vært svært aktiv i lokalpolitikken siden han kom til byen.

– Mange av oss hadde ikke rettigheter der vi kom fra, men her i Nye Lindesnes får vi mulighet til å være med å bestemme, og ikke bare bli bestemt over. Det syns jeg er veldig viktig, sier han. […]

– Vi vet at valgdeltakelsen blant innvandrere er lavere enn hos majoriteten. Det har sannsynligvis å gjøre med at innvandrere kan ha dårligere kjennskap med norsk politikk og hva de norske partiene står for, og det kan være vanskelig å holde seg informert på grunn av språkproblemer, sier Saglie.

Mange vil nok spørre seg hvor norsk man egentlig er, når man ikke behersker språket godt nok til å forstå hovedtrekkene av hva de forskjellige politiske partier ønsker. Det er et paradoks at mennesker som av kulturelle årsaker ikke forstår samfunnet de lever i, likevel skal få være med å bestemme dette samfunnets fremtid.

Men terskelen for å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er meget lav. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger, det holder at man:

  1. har fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  2. ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  3. er, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller disse kriteriene, og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Betraktninger over revolusjonen i Europa» fra Document Forlag her.