Nytt

Matteo Salvini og Jøran Kallmyr. Fotografier: Yara Nardi / Reuters og Gorm Kallestad / NTB scanpix.

I et brev som den italienske innenriksminister Matteo Salvini skal ha sendt til Norges justisminister Jøran Kallmyr, ber Italia om at Norge griper inn for at skipet «Ocean Viking», som har 80 migranter ombord, begir seg til en norsk havn eller til et annet land som er rede til å gi skipet en havn.

Det melder flere italienske medier, blant andre avisen La Sicilia, som siterer fra brevet:

«Den italienske regjeringen – uavhengig av hvilke selvstendige avgjørelser som vil bli foretatt av rettslige myndigheter overfor personene med ansvar for «Ocean Viking» – mener det er en plikt å gjøre den norske regjeringen oppmerksom på dens forpliktelser som flaggstat. Det er presserende nødvendig at dere griper inn overfor skipet «Ocean Viking» og dets kaptein og mannskap, slik at norske myndigheter anerkjenner sin koordinerende rolle med sikte på at det legges til kai i en norsk havn eller i et annet land som erklærer seg villig. «Ocean Vikings» beskaffenhet, dimensjoner og utstyr tilsier at det utvilsomt utgjør et place of safety, og vil være i stand til lange sjøreiser.»

«Skipet, som har begitt seg til området utenfor kysten av Libya i den erklærte hensikt å «redde migranter og føre dem til et trygt sted», har ventet utenfor denne kysten på utfart av en båt med migranter som ikke er identifisert, og som ikke besitter reisedokumenter som gir rett til innreise i Europa, i den hensikt å samle dem opp og transportere dem ut av Libyas søk- og redningssone.»

«Jeg gjør Dem allerede nå oppmerksom på at dersom skipet «Ocean Viking» skulle navigere uten tillatelse mot Italia, vil det kunne antas at det har til hensikt å utføre en aktivitet med sikte på en planlagt og systematisk transport av ulovlige innvandrere til vårt land i strid med forordninger fra italienske myndigheter. Italia er altså hverken villig eller juridisk forpliktet til å ta imot ulovlige, uidentifiserte innvandrere fra Ocean Viking, og fremholder at det handler om en adferd som legger til rette for oppnåelse av menneskesmuglernes lovstridige mål.»

Document har bedt Justisdepartementet om en bekreftelse på brevet fra Salvini, og departementet har lovet å undersøke saken.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Les også